.

Auteur: internetpastoor Winfried Kuipers

Hier ben ik dan... jouw internetpastoor. Ik ben in 1981 priester gewijd en ben nu werkzaam in parochie Christus Koning. Ik ben lid van de Focolarebeweging (zie www.focolare.nl). Je kunt me uitnodigen voor een ontmoeting met een jongerengroep, informatie over kinder- en jongerenkampen of wereldjongerendagen. Ik kan een lezing houden over bijna-dood-ervaringen (gelukkig niet van mezelf), over het ontstaan en de waarde van de bijbel, over oecumene, etc. etc. Heb je vragen over de sacramenten, katholiek worden, trouwen in de kerk, vormsel, lees dan eerst de artikelen op mijn site. Daarna kun je eventueel je vragen mailen. Daar vind je ook bijna elke week mijn zondagspreek. Reacties kun je mailen naar info @ internetpastoor.nl Ik zit ook op facebook en twitter.

sacramentsdag: een startdag voor een nieuwe wereld. PREEK SACRAMENTSDAG 2023 Moordrecht en Waddinxveen Er was eens een arts die het zo druk had, dat hij geen tijd had voor zijn eigen kinderen. Elke dag hield hij spreekuur en passeerden vele patiënten zijn wachtkamer. Op een dag zag hij tot zijn verbazing dat zijn eigen kinderen […]

Bij-één

BIJ-ÉÉN PREEK VAN PINKSTERZONDAG  JAAR A 2023   LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Handelingen 2,1-11 TWEEDE LEZING: 1 Korinthe 12,3b-7 en 12-13 EVANGELIE: Joh.20,19-23 THEMA: Bij-één     Voor alles komen mensen bijeen: de huldiging van Feijenoord, een protestbijeenkomst voor het milieu op de A12, een herdenking op 4 mei, een concert, ….. We hebben dat allemaal […]

Kunnen ongelovigen in de hemel komen?

Thema: Kunnen ongelovigen in de hemel komen? 5e zondag van Pasen. Lezingen: Handelingen 6,1-7 1 Petrus 2,4-9  en Johannes 14,1-12 INLEIDING OP DE EERSTE LEZING Vorige week kregen we in de eerste lezing nog een beeld van de eenheid in de eerste christengemeenschap van Jeruzalem voorgehouden: allen waren eensgezind, … genoten hun voedsel één van […]

Jezus onder ons

Jezus onder ons Preek tweede zondag van pasen 2023 Bodegraven Schoonhoven Waddinxveen Broeders en zusters, ieder van ons heeft wel dingen van vroeger bewaard: een kleutertekening, een rapport, schoolschriften, toegangskaartjes van een vakantie en natuurlijk foto’s. Ook zullen velen nog wel aantekeningen hebben in een dagboek of poëziealbum, of brieven die je ooit ontvangen hebt […]

Van donker naar licht.

PREEK VAN DE WEEK      PASEN  JAAR C 2023   LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Handelingen 10,34a+37-43 en Kol.3,1-4                                                             EVANGELIE: Johannes 20,1-9 THEMA: Van donker naar licht   INLEIDING EERSTE PAASDAG   Wie met zijn rug naar de zon staat, ziet alleen zijn schaduw. Wie niet gelooft ziet veel schaduwen in het leven: ziekte, ongelukken, fraude, machtsmisbruik, […]

Volgende pagina »