Katholiek worden

Hoe word ik katholiek?

Voelt u in zich een verlangen om gedoopt te worden? Wilt u zich aansluiten bij de katholieke geloofsgemeenschap?
Dan vraagt u zich waarschijnlijk ook af: maar hoe? Wat moet ik er voor doen? Moet ik er voor leren?
Waar moet ik dat aanvragen?
Op elke leeftijd en in alle levensomstandigheden kunt u zich aansluiten bij onze kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende wijzen, afhankelijk van uw voorgeschiedenis.

 

Bent u al gedoopt in een protestantse kerk? De grote christelijke kerken hebben de doop onderling erkend. In dat geval wordt u niet opnieuw gedoopt maar ontvangt u, na een voorbereidingstijd, het Sacrament van het Heilig Vormsel. Dat is een ritueel waarbij de priester of de bisschop u de handen oplegt en bidt om de Heilige Geest. Vervolgens wordt er met gewijde olijfolie een kruistekentje op uw voorhoofd getekend.

 

Bent u nog niet gedoopt, dan wordt u eerst gedoopt, waarna de bovengenoemde zalving plaatsvindt.

 

EN DE VOORBEREIDING?

 

Die is sterk afhankelijk van uw voorgeschiedenis en van de plaatselijke omstandigheden.
Was u al bij een andere kerk bewust gelovig en praktiserend? Weet u al veel van het (katholieke) geloof?
Bent u al vertrouwd met onze liturgie, geloofsleer en geloofsleven? Of weet u nog helemaal niets en is alles nog vreemd voor u?

 

En de volgende vraag is dus wat er in uw woonplaats georganiseerd wordt om mensen op een opname in onze kerk voor te bereiden. Is sommige parochies zal er een werkgroep zijn die meerdere kandidaten gezamenlijk voorbereidt. In andere parochies zal de pastor door een aantal persoonlijke gesprekken u voorbereiden op de opname. Via internet kunt u zoeken tot welk bisdom u behoort en een adres van de parochie ter plaatse vinden.

 

De plaatselijke pastor of werkgroep zal u ook leesmateriaal kunnen aanbevelen. Er is een brochure: “Katholieken,  wat ze geloven”

 Besteladres: Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  ISBN 978 90 8528 390 4. Bij Verzendboekhandel Colomba vindt u het recent aanbod van catechismus

sen.

U kunt ook ter introductie een gratis cursus op internet volgen!!!! Surf naar de website www.HoevindjeJezus.nl .

 

 

Op vele plaatsen in het land draait speciaal voor mensen die het geloof willen (her)ontdekken een Alpha-cursus.
U kunt dat aanvragen bij www.rk-alphacentrum.nl
E info@rk-alphacentrum.nl / rk.alphacentrum@gmail.com