Kerkelijk huwelijk

Wat voegt het kerkelijk huwelijk toe aan een burgerlijk huwelijk?

 

Het is voor een ongehuwde niet gemakkelijk het huwelijk aan te bevelen in een tijd dat er zoveel mensen gaan samenwonen en zoveel gehuwden weer gescheiden zijn. Het sacramenteel huwelijk is geen garantie voor de duurzaamheid van de relatie. En toch is het één van de zeven sacramenten en geloven we dat God de trouwe huwelijksrelatie tussen man en vrouw bedoeld heeft als de basis voor het nieuwe leven, als de meest ideale situatie voor het opgroeien van de kinderen en als de hoeksteen van de samenleving. Daarom wil ik er toch een keer over schrijven.

In de nieuwste brochure voor paren die willen gaan trouwen staat:

Wat voegt het kerkelijk huwelijk toe aan een burgerlijk huwelijk?

leder die trouwt voor de wet doet dat voor altijd. Toch is het in feite niet meer dan het opstellen van een contract dat weer ontbonden kan worden. Het enige wat je belooft is om trouw ‘alle plichten te vervullen die de wet je als gehuwden stelt’. In de Kerk staat ook een wet voorop: de wet van de liefde. Je belooft elkaar lief te hebben, tot….het eind. Er is geen weg terug. Als het huwelijk voor het altaar geldig gesloten is, kan het niet meer ontbonden worden, tenzij een van beiden sterft. Dat lijkt eigenlijk niet reëel. En dat is dan ook precies wat de leerlingen tegen Jezus zeiden toen Hij dit zo instelde: “Als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen” (Matteüs 19 vers 10). Menselijkerwijs is dat ook zo. Maar we hoeven het niet alleen te doen. Juist door het sacrament krijg je kracht van God.

Een sacrament kun je vergelijken met een pen. Het is een middel waardoor je genade kunt ontvangen, zoals er inkt door een pen komt. Maar let wel, net zoals je de dop van de pen moet halen als je wilt gaan schrijven, dien je ook voor het ontvangen van genade je hart te openen.

Je moet dus geloof hebben in God en bid­den en vertrouwen dat Hij je zal helpen en genade geven. Niet alleen op je huwelijksdag, maar vooral als je elkaar wel ‘achter het behang kan plakken’ en je de kracht hard nodig hebt. (uit: Ja, ik wil.  Magazine over trouwen in de katholieke kerk).

 

Voor mensen die al burgerlijk gehuwd zijn, maar er toen niet aan toe waren om in de kerk te trouwen, bestaan er diverse mogelijkheden hun huwelijk alsnog voor de kerk te sluiten, al dan niet met een viering.

Ook als je een niet-katholieke partner hebt zijn er diverse mogelijkheden om een kerkelijk huwelijk te sluiten. Zie daarover mijn artikel “Alsnog trouwen in de kerk”

Met elkaar trouwen doe je omdat je denkt dat je met z’n tweeën gelukkiger zult zijn dan in je eentje. Maar, voor die éverlasting love and happiness’ moet je wel wat doen. Elk huwelijk heeft af en toe een ‘servicebeurt’ nodig. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld de Marriage Course

Tijdens een Marriage Course leer je wat de belangrijkste ingrediënten zijn van een goed huwelijk.  En nee, geen zware verhalen en sombere perspectieven, maar zeven gezellige avonden ‘uit’, inclusief een etentje. Zie: www. marriage course.nl.

Een andere mogelijkheid is een weekend van Marriage Encounter: zie www.marrigae-encounter.nl.

 

Ik hoop dat het sacramenteel huwelijk voor onze katholieke jongeren weer een belangrijke zaak wordt en weer meer jongeren de moed zullen hebben dit avontuur aan te gaan.

Laten we daar ook veel voor bidden.

Winfried Kuipers 2007

 

GEBED voor gehuwden

God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

gezegend zijt Gij omdat Gij ons gemaakt hebt naar uw beeld en gelijkenis:

man en vrouw.

Geloofd zijt Gij, omdat Gij ons geschapen hebt,

ons naar elkaar toe geleid en aan elkaar gegeven,

opdat wij trouw zouden zijn en vruchten dragen.

Wij danken U voor elkaar en voor het ja-woord

dat Gij ons hebt geïnspireerd

en waarvoor Gij borg staat in goede en kwade dagen.

Drieëne God, wij bidden U zend over ons uw Heilige Geest

en houdt ons ja-woord nieuw;

Houdt onze liefde steeds jong en onze trouw sterk.

Help ons over die momenten heen van duisternis en twijfel.;

blijf bij ons als het ‘nee’ dreigt op te komen in ons hart,

of als wij dreigen te kwetsen wat het mooiste en diepste is tussen ons beiden:

onze trouw en onze vruchtbaarheid.

Laat niet toe dat we elkaar afwijzen,

weigerachtig worden tegenover de kinderen

of ‘nee’ gaan zeggen tot U.

 

Wij bidden U voor alle mensen die falen

of die het lastig hebben om mekaar te vinden,

om met elkaar te blijven, dag na dag;

om ja te zeggen aan het kind dat vraagt om te mogen leven.

 

Vestig ook ons beiden en ons gezin in Maria’s hart.

Omsluit ons allen in haar ‘ja-woord’.

Dan zal onze vreugde volkomen zijn

vandaag en tot in eeuwigheid.                                                        G.Danneels

MOPJE

 

Twee trapezewerkers van een circus gaan trouwen. In de viering spreekt de priester de zegenwens uit: “Moge God zijn beschermende hand steeds boven u houden”. Fluistert de bruid: “Onder ons, meneer pastoor, onder ons”.