Getijdengebed

EIGENTIJDS  GETIJDENGEBED  met GEBEDEN VAN HEILIGEN

duif vliegendEERSTE-WEEK
TWEEDE-WEEK

DERDE-WEEK

VIERDE-WEEK

Morgengebed feestdagen + extra


Klik op een week hierboven om naar het Word-document te gaan. In Word kunt u snel naar een gebed gaan door in de zoekfunctie de naam van de auteur of titel van het gebed in te typen of bv. “Morgengebed dinsdag derde week”.

Verantwoording

Het traditionele getijdengebed bevat in elke gebedstijd steeds 2 of 3 psalmen uit het Oude Testament. Er zijn zeker een paar mooie psalmen, die ik graag bid, zoals psalm 8 en 139 waarin het wonder van het leven beschreven wordt. Maar psalmen hebben meestal een militaristische achtergrond. Ze zitten vol oorlogsretoriek. Wraak- en vloekpsalmen zijn vaak al ingekort of weggelaten. Toch zien we nog een duidelijk voorbeeld in psalm 149,7-8 van het morgengebed op de eerste zondag, dat juist op alle feestdagen gebeden wordt: “Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters”. De kerkvaders en liturgen zeggen dan wel dat je ze niet de historische betekenis moet verstaan maar met een spirituele geestelijke interpretatie moet bidden. De ‘vijandige volken en hun vorsten’ moet je lezen als “je zonden en verslavingen”. Toch dringt de historische betekenis zich steeds spontaan aan mij op omdat geweld, oorlog, terrorisme en machtslust elke dag nog op Tv en in de krant komt. Als christen lees ik toch liever de opdracht van Jezus om “je naaste lief te hebben als jezelf, je vijanden te beminnen en te bidden voor wie je vervolgen” in plaats van hen te vervloeken en wraakgevoelens te koesteren. Zelfs de docent liturgie op mijn gewaardeerde opleiding, nu ook lid van de Congregatie voor de Eredienst, kan niet verklaren waarom psalm 149 juist op de eerste zondag geplaatst is. Ik vervang in mijn getijdengebed tegenwoordig de psalmen door eigentijdse gebeden of gebeden van heiligen, bijvoorbeeld het gebed van Franciscus ‘Maak mij een werktuig van uw vrede; laat mij liefde brengen waar haat is” en het Zonnelied van Franciscus. Op die manier kan ik mijn dag opgewekt beginnen, vertrouwend op Gods hulp, en dankbaar besluiten. Ik heb uit diverse gebedenboekjes 168 mooie gebeden geselecteerd die daarvoor gebruikt kunnen worden. Ik hoop zo meer in een christelijke geest te kunnen leven en werken. En deze gebeden publiceer ik nu om ook anderen die mogelijkheid te geven. Ik hoop dat de gebeden geïnspireerd zijn door de Heilige Geest en zie Hem daarom als de eigenlijke auteur en ik vind dat deze gebeden daarom voor ieder vrij beschikbaar moeten zijn. Van eigentijdse gebeden leeft wellicht de schrijver nog of rusten er nog auteursrechten op. Mocht dat het geval zijn en de rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, dan is een mailtje naar mij voldoende en zal ik de betreffende gebeden zo spoedig mogelijk van de site verwijderen. Internetpastoor Winfried Kuipers   * Sommige gebeden zijn misschien erg persoonlijk, zoals ook sommige psalmen, bijvoorbeeld psalm 51,7 waarin gebeden wordt: “schuldig was het dat mijn moeder mij ontving”. Bedenk hierbij dat we het getijdengebed bidden in plaats van mensen die niet (kunnen) bidden, in naam van de hele kerk. Men kan deze gebeden echter ook vervangen door de extra gebeden die op hoogfeesten gegeven worden.


  

Hierin vindt u gebeden van de volgende heiligen en eigentijdse auteurs:

Adrienne van Speyr

Aleksander Solzjenitsyn

Antonius van Padua

Bernardus van Clairvaux

Catharina van Siena

Charles de Foucauld

Dag Hammerskjöld

Dietrich Bonhöfer

Don Helder Camara

Dorothee Sölle

Edith Stein

Efrem van Edessa

Erasmus van Rotterdam

Erik Stynen

Ernesto Cardenal

Flor Hofmans

Franciscus van Assisi

Frans Cromphout

Gie Laenen

Godfried Danneels

Hans Bouma

Helder Camara

Herman Boon

Hildegardis van Bingen

Jack Riemer

Jean Galot

Johannes Paulus II

Johannes XXIII

John Henry Newman

Jörg Zink

Karl Rahner

Kurt Rommel

Leo-Jozef Suenens

Leonie van Straaten

Maarten Luther

Maria Magdalena de Pazzi

Mariam Bawardy

Martien D’Hollander

Max Jozef Metzger

Michel van der Plas

Moeder Teresa

Notker de Stotteraar

Otto Miller

Paul Schruers

Petrus Giustiniani

Pius XII

Rini de Vos

Sören Kierkegaard

Teresia van Avila

Thomas van Aquino

Toni Francissen

Valeer Deschacht

Zuster Emmanuelle Cinquin

ALTERNATIEVE GEBEDEN VOOR HET MORGENGEBED VAN HOOGFEESTEN:

 

Maak mij tot een werktuig van uw vrede

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede:
laat me liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
liever te troosten dan getroost te worden,

liever te begrijpen dan begrepen te worden,
liever te beminnen dan bemind te worden.

Want als ik geef zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus

Het Zonnelied

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
U zij de lof, de glorie, de eer en alle zegening.

U alleen, Allerhoogste, komen ze toe
en geen mens is waardig U te vernoemen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
bijzonder met Heer Broeder Zon.

Hij is de dag en uit zichzelf verlicht hij ons.
En hij is schoon en straalt met grote glans:
van U, o Allerhoogste, is hij het teken.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door Zuster Maan en al de sterren,
die Gij geplaatst hebt aan de hemel, helder, edel en schoon.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door Broeder Wind, door Lucht en Wolk,

door klare Hemel en door elk soort Weer,
waardoor Gij aan uw schepselen onderhoud verschaft.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door Zuster Water,
zo nuttig en deemoedig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door Broeder Vuur,
waarmee Gij onze nacht verlicht
Hij is schoon en blij, krachtig en sterk.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door onze Zuster Moeder Aarde,
zij die ons voedt en leidt
en velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en gras.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door wie vergeving schenken,
uit liefde tot U, en ziekte en moeilijkheden dragen.

Zalig die alles in vrede doorstaan,
want Gij, Allerhoogste, zult ze kronen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door Broeder lichamelijke Dood,
waaraan geen levend mens ontkomen kan.

Wee hen die in doodzonde sterven.
Maar zalig wie Gij in uw heilige wil gevestigd vindt,
de tweede dood zal hen niet deren.

Prijst en zegent mijn Heer.
En dankt en dient Hem met grote nederigheid.

Franciscus

Loflied

Gij zijt heilig, Heer God, Gij zijt de ene God,
de enige die wonderen werkt.

Gij zijt de Sterke, Gij zijt de Grote, Gij zijt de Hoogste.
Gij zijt de Almachtige, de Heilige,
Vader, Koning van hemel en aarde.

Gij zijt de Drievoudige en Ene God. Gij zijt de Goede,
Gij Heer, de ene ware God. Gij zijt de Minne en de Liefde.

Gij de Wijsheid. Gij de Ootmoed.
Gij zijt het Geduld. Gij zijt de Schoonheid.

Gij zijt de Geborgenheid, Gij zijt de Rust.
Gij zijt de Vreugde, onze Hoop en onze Blijdschap.

Gij zijt de Gerechtigheid en de Gematigdheid.
Gij zijt de Sterkte en het Geduld.

Gij zijt alle Rijkdom, tot verzadigens toe.
Gij zijt de Mildheid.

Gij zijt de Beschermer, de Bewaarder en de Verdediger.
Gij zijt ons Geloof, onze Hoop en onze Liefde

Gij zijt onze grote zoetheid, Gij zijt ons hoogste Goed,
Grote en wonderbare Heer, almachtige God, ons aller Redder,
vol goedheid en ontferming. Amen.

    Loflied dat Franciscus broeder Leo leerde

2 reacties op Getijdengebed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *