.

PSALMEN DIE ISRAEL VERHEERLIJKEN

PSALMEN DIE ISRAEL VERHEERLIJKEN

 

Nu Israël bezig is, niets en niemand ontziende, de terroristische organisatie Hamas uit te roeien, ten koste van duizenden onschuldige burgers, waaronder ook christelijke Palestijnen, is het voor mij opnieuw heel moeilijk psalmen te bidden of te zingen die Israël verheerlijken en oproepen om haar vijanden te vernietigen en daarbij Gods hulp te vragen. Of God te danken voor overwinning op de vijanden.

Welke psalmen zijn eigenlijk zo nationalistisch? Welke psalmen zijn tijdloos, universeel en kunnen ook door christenen en door Israëls slachtoffers en vijanden gebeden worden? Ik heb het eens uitgezocht.

In het boek Psalmen wordt Israël  55 keer genoemd; daarnaast ook nog vele malen Sion of “de koning van Israël” of “uw volk” of Jeruzalem, waarvoor bescherming wordt gevraagd of kracht bij de gewelddadige militaire bestrijding van vijanden.

Er zijn psalmen waarin gezegd wordt dat (eens) alle volken de Heer zullen prijzen, maar niet nadat Hij Sion, Jeruzalem, in ere heeft hersteld. Alle volken en koningen zullen naar Jeruzalem komen om de Heer te prijzen. Bijvoorbeeld psalm 102.

De volgende psalmen verheerlijken Israël of zijn doorspekt met vijanddenken, vechtlust en haat:

[Psalmnummering volgens de Nieuwe Bijbelvertaling (KBS/VBS 2005)]

Psalm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, (26), 27, 28, 29, 30, 31, (33), 35, 38*, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51*, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, (62), 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 89, 94, 97, 98, 99, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140**, 143**, 144, 147, 148, 149

(psalmen tussen haakjes noemen Israël niet expliciet, maar staan wel in die context).

* Veel psalmen zijn deels wel universeel, maar bevatten in enkele verzen toch  vijanddenken of gebed om bescherming van Sion.

** diverse psalmen bidden om hulp tegen de vijand, maar wie die vijand is wordt niet expliciet genoemd.

 

 

UNIVERSELE PSALMEN, ook door (Palestijnse) christenen te bidden:
 1, 8, 11, 15, 16, 19, 23, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 49, 67, 75, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127, 138,  139, 141, 142, 145, 146, 150.

 

47 Van de 150 psalmen zijn dus min of meer ‘neutraal’, al zijn ze natuurlijk allemaal in Israël ontstaan. Psalm 8, 139 en 150 loven God om de schepping. Psalm 67 roept alle volken op de Heer te prijzen. Een enkele psalm roept het volk van Israël op voor andere volken een zegen te zijn in plaats van een vijand.

 Winfried Kuipers, 1-3-2024

 

 

 

VOORBEELDEN van verheerlijking van Israël en strijd tegen vijanden:

 

Kwam er uit Jeruzalem maar redding voor Israel!

Als de Heer de gevangenen van zijn volk bevrijdt, zal Jakob juichen. Israel zal weer blij zijn.  

Psalmen 14:7:

Heer, red Israel uit alle moeilijkheden.

Psalmen 25:22;

Heer, God van de hemelse legers, God van Israel, kom en straf die verraders! Heb geen medelijden met hen.

Psalmen 59:6;

U bent een indrukwekkend God, Heer, U woont in uw heiligdom. U, de God van Israel, maakt uw volk sterk en machtig.

 Psalmen 68:36

Maar Heer van de hemelse legers, God van Israel, zoveel mensen vertrouwen op U. Stel hen niet teleur omdat ik verkeerd tegen U heb gedaan.

 Psalmen 69:7

 God is bekend in Juda. Hij is beroemd in heel Israel.

 Psalmen 76:2

Heer, Herder van Israel, luister alstublieft! U leidt ons zoals een herder zijn kudde leidt.

 Psalmen 80:2

Hij gaf dat bevel aan het volk toen Hij Israel uit Egypte bevrijdde.

 Psalmen 81:6

Luister, mijn volk, Ik wil jullie ernstig waarschuwen. Israel, luister alsjeblieft naar Mij!

 Psalmen 81:9

Maar mijn volk wilde niet naar Mij luisteren. Israel wilde Mij niet gehoorzaam zijn.

 Psalmen 81:12

Had mijn volk maar naar Mij geluisterd! Had Israel maar gedaan wat Ik zei!

 Psalmen 81:14

Ze zeggen: “Kom, we zullen dat volk vernietigen, zodat later niemand nog weet dat Israel heeft bestaan.”

 Psalmen 83:5

Hij heeft zijn liefde en trouw laten zien aan het volk Israel. De hele wereld heeft gezien dat onze God redt.

 Psalmen 98:3

Toen nam Hij het hele volk Israel mee. Hij zorgde ervoor dat ze zilver en goud meekregen.

 Psalmen 105:37

Toen Israel uit Egypte vertrok, uit dat land met een andere taal, koos God de stam van Juda uit: in het gebied van Juda wilde Hij wonen. Israel werd zijn koninkrijk.

 Psalmen 114:1-2

Israel, vertrouw jij maar op de Heer! Hij beschermt je als een schild. Hij is je Redder.

 Psalmen 115:9

De Heer heeft aan ons gedacht. Hij zal goed voor ons zijn. Hij zal goed zijn voor het volk Israel.

 Psalmen 115:12

De Beschermer van Israel rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op.

 Psalmen 124:1

Maar laat het slecht aflopen met de mensen die slechte dingen doen. Ik wens Israel vrede toe!

 Psalmen 125:5

Je zal lang genoeg leven om je kleinkinderen te zien. Ik wens Israel vrede toe!

 Psalmen 130:7

Hijzelf zal het volk Israel bevrijden van alles wat het verkeerd heeft gedaan.

 Psalmen 130:8

Israel, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd.

 Psalmen 131:3

De Heer heeft Jakob uitgekozen. Israel is zijn eigendom geworden.

 Psalmen 135:4

Hun land gaf Hij als eigendom aan zijn volk Israel.

 Psalmen 135:12

die Israel uit Egypte bevrijdde – zijn liefde duurt voor eeuwig –

 Psalmen 136:11

en die Israel daar middendoor liet gaan – zijn liefde duurt voor eeuwig –

 Psalmen 136:14

als eigendom aan Israel, zijn dienaar – zijn liefde duurt voor eeuwig –

 Psalmen 136:22

De Heer bouwt Jeruzalem weer op. Hij brengt de mensen terug naar Israel.

 Psalmen 147:2

Hij heeft aan Israel verteld hoe Hij wil dat ze leven. Hij heeft hun zijn wetten en leefregels gegeven.

 Psalmen 147:19

Hij heeft zijn volk machtig gemaakt. Hij heeft aan zijn vrienden, het volk Israel, een danklied gegeven.

 Psalmen 148:14

Israel, wees blij met je Heer, je Maker. Bewoners van Jeruzalem, juich over je Koning.

 Psalmen 149:2