.

Werk maken van je geloof.

Werk maken van je geloof.

5e zondag van Pasen jaarcyclus B   Reeuwijk en Waddinxveen 2024

 

LEZINGEN: Johannes 3, 18-24 en Johannes 15,1-8

 

INLEIDING OP EERSTE LEZING:

 

Saulus, een christenvervolger van het eerste uur, is door een verschijning van de Verrezen jezus tot bekering gekomen. Hij heeft zich in Damascus laten dopen. Dan gaat hij naar Jeruzalem om contact te zoeken met de apostelen.

In Jeruzalem discussieerde hij met heidense buitenlanders, de Hellenisten. Dat waren Grieken. Die stonden bekend als filosofen.  Later vertrekt hij naar Tarsus. Dat is zijn geboorteplaats, een plaats vlak aan de zuidkust van Turkije.

 

PREEK

 

We leven in een sterk prestatiegerichte maatschappij. We willen wat doen, we willen produceren. We willen resultaten zien. Alles wordt in statistieken en cijfers vastgelegd.

 

Die mentaliteit beïnvloedt ook onze geloofsbeleving. De nadruk ligt tegenwoordig op de daden die wij vanuit ons geloof stellen. Waaraan kun je zien dat iemand gelooft?

 

De apostel Johannes zou zich in deze tijd heel goed thuisvoelen. In zijn brief schreef hij al: “Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden.”

 

– als ik een politicus zou vragen: hoe maak je werk van je geloof zou hij antwoorden: “door rechtvaardige wetten te maken

die de schepping beschermen, die de arbeid en de welvaart rechtvaardig verdelen, die de vrijheid van de mens beschermen”

 

– als ik het een vader of moeder zou vragen, zouden ze me antwoorden: “door mijn zorg voor de kinderen, door hun hun dagelijks brood te geven, door hun kleren te wassen en eten te koken”.

 

– als ik het een lid van het kerkbestuur zou vragen, zou het antwoord zijn: “door me in te zetten voor de parochie, door goede contacten te leggen tussen de werkgroepen, door te gaan praten bij conflicten, door het zoeken van nieuwe vrijwilligers en het organiseren van nieuwe activiteiten”

 

– als ik het een havenarbeider zou vragen, zou het antwoord zijn: door op tijd op mijn werk te zijn, door mijn werk goed te doen, door respect voor een gastarbeider, door mee te doen in de personeelsvereniging

 

– als ik het aan een tuinder zou vragen, kreeg ik ten antwoord: “door goed om te gaan met mijn personeel, vooral door respect voor de buitenlandse werknemers”.

 

– als ik het een kassameisje zou vragen, antwoordt ze: door eerlijk af te rekenen met klanten, door vriendelijk te zijn tegen hen.

 

– als ik het een trouwe kerkganger zou vragen, hoor ik: door elke dag je ochtend en avondgebed te doen, door te bidden voor de vrede en voor gehoorzaamheid aan Gods geboden in deze tijd, door aan tafel te bidden en elke zondag naar de kerk te gaan.

 

– als ik het een onbekende vrouw van middelbare leeftijd zou vragen, zou ze zeggen: door elke week even bij mijn moeder langs te gaan en haar boodschappen te doen; door aan elke collecte aan de deur iets te geven; door altijd klaar te staan voor mijn buren.

 

– als ik het aan een lid van een koor zou vragen, zou het antwoord zijn: “door te zingen in de kerk, ook al vinden mijn vrienden en vriendinnen dat soft”.

 

– als ik het u zou vragen, wat zou u antwoorden?

allemaal verschillend

 

Hele verschillende antwoorden dus, en ik zou niet durven zeggen dat de één het goede antwoord heeft en de andere niet.

 

Werk maken van je geloof. Je moet in ieder geval geloof hebben, anders kun je er ook geen werk van maken.

 

Je geloof moet steeds gevoed worden. Zo komen we bij het evangelie: Jezus zegt: “Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij, want los van Mij kunt gij niets.”

 

Hoe we ook werk maken van ons geloof, we moeten het doen in het besef dat we werken in Gods wijngaard. Dat ons doen en laten een meewerken is aan het werk van God. Wij zijn allen zijn arbeiders, zijn werknemers. Zonder ons kan Hij niets, en zonder Hem werken wij voor niets.

 

Johannes schrijft het in diezelfde brief waarin hij spreekt over concrete daden: “Wie Gods geboden onderhoudt blijft in God en God blijft in hem”.

 

Niet los, maar verbonden met Jezus kunnen wij liefhebben met concrete daden.

 

En daarom is het ook zo goed om samen de eucharistie te vieren, te bidden en te zingen. Want daardoor zijn we met Jezus verbonden als ranken met de wijnstok.

 

Ik hoop en bid dat wij als christenen blijven groeien in ons geloof en verbondenheid met Jezus en zo veel vruchten dragen.

 

Winfried Kuipers