.

Categorie: Preken

Jezus geeft geestelijke gezondheid

PREEK VAN DE WEEK      5e  ZONDAG  JAAR B 2024 INLEIDING Slapeloze nachten: wie kent ze niet? Er bestaan zelfs slaapcursussen voor mensen die ’s nachts veel wakker liggen en overdag oververmoeid zijn. Ik ken iemand die zo’n slaapcursus gevolgd heeft. Maar het hielp hem niet: tijdens de lessen viel hij steeds in slaap. (grapje) Wat […]

Jezus: voorbeeld of vriend?

LEZINGEN:         EERSTE LEZING: Deuteronomium 18,15-20; TWEEDE LEZING:  1 Kor. 7,32-35 EVANGELIE: Mc.1,21-28 PREEK 4e zondag jaar B THEMA: Jezus: voorbeeld of vriend? Zusters en broeders, Waardoor is de Nederlandse katholieke kerk in crisis geraakt? Doordat de kerk zich niet bijtijds aangepast heeft aan deze tijd? Maar de best bezochte protestante kerken zijn de behoudende […]

Jezus hartelijk ontvangen

PREEK VAN DE WEEK      2e ADVENTSZONDAG  JAAR B 2023   EERSTE LEZING: Jesaja 40,1-5+9-11      TWEEDE LEZING: 2 Petrus 3.8-14                                                                 EVANGELIE: Marcus 1,1-8 THEMA: Jezus hartelijk ontvangen   INLEIDING   Broeders en zusters,   Vandaag staat Johannes de Doper centraal in onze aandacht. Hij was de grote voorbereider van de komst van Jezus. Al in […]

Christus, koning van de wereld.

PREEK De verkiezingen zijn weer achter de rug. Met een winnaar die de rijke blanke autochtone Nederlander verheft boven de arme mindergeschoolde allochtone asielzoeker die gevlucht is voor onderdrukking, levensbedreiging, natuurrampen of geweld. Gelukkig is er ook een winnaar die praktiserend katholiek is en de sociale leer van de kerk goed kent en in praktijk […]

aan het werk; PREEK VAN DE WEEK      33e ZONDAG  JAAR A

  PREEK VAN DE WEEK      33e ZONDAG  JAAR A 2023   LEZINGEN:              EERSTE LEZING:  Spreuken 31,10-13+19-20+30-31         EVANGELIE: Mt.25,14-30 THEMA: aan het werk In veel vormselprojecten staat het evangelie van vandaag. Ik ken een mooi spiegelverhaal daarbij. Het gaat over een jongen die van zijn oom een prachtige elektrische trein kreeg. Maar het was […]

Onze missie: vrede bewerken door solidariteit.

 Wereldmissiedag: “Onze missie: vrede bewerken door solidariteit”. 29e zondag door het jaar A  Boskoop, Reeuwijk en Haastrecht INLEIDING OP DE LEZINGEN Het joodse volk is in ballingschap in Babylonië. Op een bepaald moment komt een zekere koning Cyrus aan de macht. Een heidense koning. Maar hij geeft toestemming aan de joden om terug te keren […]

Volgende pagina » « Vorige pagina