.

Jezus hartelijk ontvangen

PREEK VAN DE WEEK      2e ADVENTSZONDAG  JAAR B 2023

 

EERSTE LEZING: Jesaja 40,1-5+9-11      TWEEDE LEZING: 2 Petrus 3.8-14                                                                 EVANGELIE: Marcus 1,1-8

THEMA: Jezus hartelijk ontvangen

 

INLEIDING

 

Broeders en zusters,

 

Vandaag staat Johannes de Doper centraal in onze aandacht.

Hij was de grote voorbereider van de komst van Jezus.

Al in de schoot van zijn moeder sprong hij op van vreugde toen zijn

moeder Jezus’ moeder in verwachting ontmoette.

Die vreugde vinden wij ook als we zijn latere oproep tot

bekering en het vragen van vergeving gehoor geven. Laten we

daarom deze viering beginnen met een oprechte weloverwogen

schuldbelijdenis en gebed om vergeving.

 

 

PREEK

 

Beste vrienden,

 

De afgelopen weken mochten we weer een belangrijke gast in ons land ontvangen, een buitenlander uit Spanje. Voor deze goedheiligman werd van alles voorbereid: scholen en winkels werden versierd, schepen en rijtuigen klaargestoomd, lopers uitgelegd en de kinderen waren helemaal vol van zijn komst. Burgemeesters ontvingen hem officieel en overal werd hij vriendelijk toegesproken. Een gast brengt als het ware nieuw leven in de brouwerij.

 

Zo ongeveer moeten de mensen in de tijd van Johannes de Doper de komst van Jezus ervaren hebben. Ze hadden al lange tijd geen grote profeten meer gekend. Nu kwam Johannes er één aankondigen. Dat was iets bijzonders. Heel de landstreek van Judea en al de bewoners van Jeruzalem, zo hoorden we, trokken naar hem uit. Ze trokken er de woestijn voor in. Dat betekent dat ze er nog al wat voor over hadden om zich op Jezus’ komst voor te bereiden.

 

Met Jezus zou er een nieuwe tijd aanbreken. Een tijd waarin God zijn macht zou laten zien. Jesaja had het al gezegd: ” Uw God is op komst, zie God de Heer komt met kracht. Zijn arm voert de heerschappij.” Men ver­wachtte veel van de komende Messias.

 

We zien in onze tijd nog veel ongerechtigheid, veel onvolmaaktheid, veel leed , hongersnoden, oorlogen in Oost Europa, het Midden Oosten, Oost Afrika, Azië, noem maar op. We kunnen ons zo afvragen of de verwachtingen van toen wel uitgekomen zijn. Of Jezus’ komst wel de redding van de wereld was.

Dat is toch wel zo. Maar we moeten goed zien wat de weg is waarlangs die redding tot ons komt.

Zijn weg is de weg van de persoonlijke bekering. De weg van elk afzonderlijk mensen­leven.

 

Daarom moet die weg bereid worden voor de Heer. Alleen waar die weg voor Hem openligt, alleen daar kan Hij in de wereld komen. We zien dat al bij Johannes de Doper: Hij predikte:”Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht”. En wat doen de mensen? Ze stellen niet eerst samen een beleidsplan op om een nieuwe verkeersweg aan te leggen en heuvels weg te graven. Ze lieten zich dopen terwijl ze hun zonden beleden.

 

En omdat ieder mensenleven weer nieuw is, is Christus nog niet overal. In elk mensenleven moet opnieuw weer de weg voor de Heer bereid worden. En zelfs op elk moment van het leven moet dat weer opnieuw gebeuren.

 

Pas waar mensen persoonlijk Christus in hun leven hebben toegelaten, daar ontstaat de kerkgemeenschap en de eendracht die leidt tot een vruchtbare samenwerking aan een betere wereld.

 

De voorbereidingen voor de komst van Christus zijn geen uiterlijke dingen, tenminste niet op de eerste plaats. Het gaat niet in de eerste plaats om het bouwen van mooie kerken of het oefenen van mooie liturgische gezangen voor kerst. Het gaat op de eerste plaats om onze innerlijke gesteldheid. Zoals we een gast niet op de eerste plaats ontvangen door allemaal lekkere dingen klaar te zetten, maar door ons hart voor hem te openen. We spreken dan ook van iemand hartelijk ontvangen.

 

Zo moeten we ons hart voor Christus openen. Door dit te doen en door onze zonden weg te werken ontvangen wij als het ware het doopsel van Johannes. En dan kan Hij komen die ons doopt met de Heilige Geest. Zo wordt onze levensweg een weg voor God naar de wereld toe.

 

Sommigen van ons hebben misschien hun grootste levenstaak achter de rug. Misschien doen we niet zoveel meer voor de maatschappij. Maar toch: dat waren maar uiterlijke voorbereidingen. Als we ons innerlijk leven zuiver houden, dan kan Christus nog steeds door ons tot de wereld komen.

 

Kijken we maar naar Johannes de Doper: hij trok geen modekleren aan, had geen goedbetaalde baan,

hield geen dure maaltijden, voelde zich nog niet waardig het werk van een slaaf te doen. Hij trok zich later ook terug. Maar juist hierdoor maakte hij de weg vrij voor Jezus.Voor Hem die sterker is dan hij.

Bij Johannes de Doper kunnen we ons dus aansluiten.

 

We hoeven ons alleen maar te bekeren, ons levenspad te effenen. Meer niet. Christus zal dan het werk doen. Ja, dat is de kern van ons christen-zijn: God door ons aan het werk laten. Instrument zijn in Gods hand.

 

We lezen dat in de brief van Petrus “Wanneer alles zo vergaat, hoe moet ge dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid. …. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.”

 

Laten we ons dan goed voorbereiden om Christus als onze gast te ontvangen.  Amen.