.

Onze missie: vrede bewerken door solidariteit.

 Wereldmissiedag: “Onze missie: vrede bewerken door solidariteit”.

29e zondag door het jaar A  Boskoop, Reeuwijk en Haastrecht

INLEIDING OP DE LEZINGEN

Het joodse volk is in ballingschap in Babylonië. Op een bepaald moment komt een zekere koning Cyrus aan de macht. Een heidense koning. Maar hij geeft toestemming aan de joden om terug te keren naar hun land, Israël. De joden zien deze heidense vorst daarom toch als een instrument in Gods hand.

In de tijd van Jezus waren de rollen weer omgedraaid: het land was bezet door de Romeinse keizer die Herodes tot koning had aangesteld. Eén van Jezus’ apostelen, Simon de IJveraar, was voorheen een politieke verzetsman. Hij was bij de Zeloten, een verzetsbeweging. Het belastinggeld werd voor een deel natuurlijk door de Romeinse keizer in eigen zak gestoken, besteed aan keizerverering, die zichzelf als God zag en aan het leger. Geen wonder dat vele Joden vonden dat je maar belasting moest weigeren. Jezus wijst een andere weg.

LEZINGEN: Jesaja 45,1-6 en Mattheus 22,15-21

PREEK

Het conflict tussen Israël en Hamas houdt ons al weer een hele week bezig.  Dit conflict gaat helaas ook onze samenleving en onze kerken verdelen.

Protestanten, met name de conservatieve kerken, kiezen heel snel partij voor Israël. Zij zien het joodse volk als het uitverkoren volk en identificeren de staat Israël met dit joodse volk. Gecombineerd met een schuldgevoel vanwege de holocaust  staan zij achter de militaire acties van Israël. En omdat de Palestijnen merendeels moslim zijn, zien zij de Palestijnen als de schuldigen van deze oorlog. Ook Amerika deelt deze visie.

Als katholieken kijken we echter genuanceerder tegen het conflict aan. Op de eerste plaats moeten we onder ogen zien dat niet de Palestijnse staat de oorlog uitgelokt heeft, maar een terroristische organisatie, Hamas. Zoals we echte voetbalsupporters niet mogen identificeren met de hooligans die alleen maar komen om rotzooi te trappen, vuurwerk af te steken en met de politie te vechten, zo mogen wij de Palestijnen niet identificeren met de terroristen van Hamas en Hezbollah. Onder de Palestijnen zijn ook vele christenen, leden van onze geloofsgemeenschappen. Vele onschuldige Palestijnen zijn ook slachtoffer van dit conflict. De katholieke kerk erkent het recht op zelfverdediging van Israël maar ziet ook het onrecht dat Israël de Palestijnen al lang aandoet door hen te onderdrukken en hun gebieden te bezetten, tegen de vredesakkoorden van Oslo in die van 13 september 1993. Wat de Nazi’s deden tegen de joden, dat doet Israël nu tegen de Palestijnen. Jezus zegt: “Geeft aan de keizer wat aan de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.”.  Aan de Staat Israël komt het recht op zelfverdediging toe, maar aan de Palestijnen, die ook Gods kinderen zijn, het recht op leven.

Joden kennen de wet: “Oog om oog. Tand om tand”. Met andere woorden: kwaad zal met gelijke munt terugbetaald worden. Veel geweld is daarom niet strategisch maar is vergelding. De moslims kennen de Jihad, de heilige oorlog. De enige oplossing zie ik dan ook in evangelisatie: Jezus zegt: “Bemint je vijanden en bidt voor wie je vervolgen”. Als de oorlog uitgeraasd is ten koste van duizenden mensenlevens en Israël zoals altijd weer de overwinnaar zal zijn, dan zal de plaatselijke katholieke kerk weer humanitaire hulp gaan verlenen en proberen de haat in de burgers te overwinnen en verzoening te brengen.

Vandaag is het wereldmissiedag. Onze aandacht wordt gevraagd voor de vluchtelingen uit Syrie in Libanon. Ze leven veelal in opvangkampen, zoals in Deir el-Ahmar, de Bekavallei. De zusters van De Goede Herder geven in hun sociaal centrum les aan Syrische vluchtelingenkinderen. Voor de kinderen is het de enige kans op onderwijs, want ze mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Ook krijgen de kinderen psychologische hulp. Meisjes lopen gevaar al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. Elk vierde vluchtelingenmeisje wordt al tussen de 15 en 17 jaar uitgehuwelijkt.

In een arme wijk van Beiroet staat het Huis van Licht en Hoop. De mensen in dit centrum bekommeren zich om gemarginaliseerde jonge mensen in de wijk. Vooral meisjes en jonge vrouwen vinden hier steun. In de kleine school van het huis zijn twee schoolklassen. De meeste kinderen zijn Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese kinderen uit arme gezinnen. Zo hebben ze voor tenminste een paar uur het gevoel kind te zijn. Dat alleen al is een succes. Bovendien is het een kans op een betere toekomst.

In augustus 2020 vatte een silo met 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet vlam. De enorme explosie verwoeste grote delen van de binnenstad. Meer dan 200 mensen kwamen om. Er vielen meer dan 6.500 gewonden.  Op hulp van de overheid wachten de getroffenen vergeefs. De parochianen van de katholieke kerk St. Maron helpen. Daaruit ontstaat het initiatief “drames et miracles” van pastoor Richard Abi Saleh. Dit initiatief wil een brug bouwen naar de vele mensen in de wijk die alleen gelaten en wanhopig zijn.

Laten we daarom Missio steunen op deze wereldmissiedag, omdat juist de katholieken in het Midden Oosten de sleutel tot vrede in handen hebben.