.

Tag: euthanasie

GROEIKRACHT

Thema: groeikracht 11e zondag door het jaar 16 juni 2012 Pius X. 2021: Bergschenhoek en Bleiswijk INLEIDING Het thema van deze viering is groeikracht. De afgelopen weken heeft het eerst veel geregend en vervolgens is het zonnig en warm geworden. We zagen dat de bomen snel uitliepen en het gras moest weer regelmatig gemaaid worden. […]

Voltooid leven

PREEK VAN DE WEEK      5e ZONDAG vastentijd JAAR A  Pius X en Bergschenhoek 2017   EERSTE LEZING: Ezechiel 37,12-14 EVANGELIE: Johannes 11   THEMA: Jezus wekt je op tot leven.   Beste mensen, We hadden de afgelopen week de eerste paar warme zomerdagen. De zon wekte de natuur weer tot leven. Alles staat weer in […]

euthanasie

Beste leefgenoten,   Hoe dicht liggen leven en dood bij elkaar. Een aantal jaren geleden was ik eens op bezoek bij een vrouw wier man gestorven was. Ze hadden de kist in de kamer staan. Naast de kist stond een kinderwagen met een pasgeboren kleinkind er in.   Reeds 36 jaar geleden is mijn moeder […]