.

Tag: diaken

Gewetensonderzoek voor priesters en diakens

GEWETENSONDERZOEK VOOR PRIESTERS EN DIAKENS Woord vooraf. Ooit heb ik voor een priesterretraite voorde Goede Week een gewetensonderzoek gemaakt aan de hand van de wijdingsbeloften van mijn eigen priesterwijding. Uiteraard heb ik dit gewetensonderzoek op de allereerste plaats voor mezelf gemaakt want ik acht mezelf beslist geen betere of heiligere priester dan mijn ambtsgenoten. Broeders […]