.

Tag: Christus Koning

Christus, koning van de wereld.

PREEK De verkiezingen zijn weer achter de rug. Met een winnaar die de rijke blanke autochtone Nederlander verheft boven de arme mindergeschoolde allochtone asielzoeker die gevlucht is voor onderdrukking, levensbedreiging, natuurrampen of geweld. Gelukkig is er ook een winnaar die praktiserend katholiek is en de sociale leer van de kerk goed kent en in praktijk […]

Gods Koninkrijk

Burgers van Gods Koninkrijk,   – Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de wintertijd is een tijd van verhalen vertellen. Ik wil u daarom een sprookje voor volwassenen vertellen. – Het verhaal van de twaalfde koning blz.93 van Sprookjes van Godfried Bomans: Alle overeenkomsten met actuele gebeurtenissen zijn toeval want dit […]

preek Christus Koning 2014

PREEK VAN DE WEEK     CHRISTUS KONING  JAAR A Nootdorp Pijnacker 2014   LEZINGEN: EERSTE LEZING:  Ezechiel 34, 11-17   EVANGELIE:Mt.25,31-46 THEMA: Christus, Koning van 2015   PREEK   Vandaag loopt met het feest van Christus Koning het kerkelijk jaar ten einde. Over anderhalve maand ook het kalenderjaar 2014. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder […]