.

zegening van een kerstkindje en kribbe

Goede God, Heilige Vader in de hemel,

U houdt heel veel van de mensen op aarde.

Daarom hebt U Jezus naar ons gezonden,

die uit Maria geboren is.

 

Wij bidden U:

Zegen deze kerstkindbeeldjes,

die vreugde zullen brengen in de kerken van onze geloofsgemeenschappen.

Laat deze afbeelding van uw menswording,

het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen,

de levensblijheid van kinderen doen groeien,

en de hoop op vrede en gerechtigheid in allen doen toenemen.

 

Dat vragen wij U door Jezus , uw veelgeliefde Zoon,

die door zijn woord, voorbeeld en gebed uw liefde heeft geopenbaard

en ons de juiste weg door het leven heeft gewezen,

en na zijn dood en verrijzenis

onze blijvende voorspreker is bij U in de hemel.

Amen