.

Wilhelmus of een nieuw volkslied?

Nieuw Volkslied

22-04-2020

Volgende week is het weer koningsdag. Er is een voorstel om overal thuis op hetzelfde tijdstip het volkslied te zingen . Ik heb daarom de tekst van het Wilhelmus nog eens doorgelezen. Bekend is het 6e couplet:

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond, ….

Tot mijn verbazing las ik dat God bijna in elk couplet genoemd wordt. Bijvoorbeeld in het voorlaatste couplet:

“Tot God wilt u begeven, neemt zijn heilzaam woord aan, als vrome christen leven….”.

Ik kan me voorstellen dat deze tekst voor een geseculariseerd land als Nederland niet bruikbaar is als volkslied. Ik heb daarom zelf een nieuwe tekst geschreven op de melodie van het Wilhelmus.

Ik ben begonnen met dezelfde lettergreep als het Wilhelmus en een gelijkende 2e en 3e lettergreep. Elke dikgedrukte cursieve letter wordt net als in het Wilhelmus op meerdere tonen herhaald. Suggesties voor verbetering zijn welkom op info@internetpastoor.nl

 

Wil elke Nederlander

nu zingen met mij saam,

om met de Europese landen

de toekomst in te gaan

waar vrede heerst voor allen

en liefde ons regeert,

de koning van Oranje

door allen wordt geëerd.

 

Met allen die vertrouwen

op God of humaniteit

zal ik dan vredelievend bouwen

aan solidariteit:

dat ieder mens mag blij zijn

die hier zijn toevlucht vond.

Een democratie met vrijheid

op mijn geboortegrond.

 

Op you tube staat nog een andere tekst, het winnend nummer van een wedstrijd in 2017: https://www.youtube.com/watch?v=MOH4cU7zgE8

 

 

Een lezer (J. de Groot; ’s Gravenzande) suggereerde nog een couplet:

Wij leven in een vrij land,

dat vinden wij niet raar.

Wij laten ons niet kisten

en houden van elkaar.

Wij zijn frank en vrij

en hebben respect voor iedereen

Wij houden veel van oranje.

Nederland is nummer één.

 

Ik denk dat we als christenen de jonge generaties moeten leren dat we wereldburgers zijn. Ik vind het een grote zegen dat in Europa de binnengrenzen open zijn. Grenzen zijn door mensen gemaakt, niet door God.

Wordt het geen tijd om de wereld als één groot huis te zien voor alle mensen en niet meer nationalistisch te denken? Alle mensen zijn onze broeders en zusters.

Er is ook een Europees volkslied: een gedeelte uit de 9e symfonie van Beethoven: ”Alle Menschen werden Brüder”. Misschien kunnen we daar een goede Nederlandse tekst op schrijven en dat de kinderen op school aanleren.

Winfried Kuipers

P.s. Dit artikel schreef ik als reactie op een artikel van Frank Bosman in Het Nederlands Dagblad van 22 augustus. Het ND nam deze reactie echter niet op.