.

Werken van barmhartigheid AD 2016

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

De katholieke kerk houdt dit jaar een Jaar van de Barmhartigheid. Volgens het evangelie van Mattheus 25, 31-45 zal Jezus bij het laatste oordeel tot de goede mensen zeggen: “Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen. Ik was ziek en jullie hebben Mij bezocht ….. Wat jullie voor de geringsten van mijn broeders hebben gedaan, hebben jullie voor Mij gedaan”. Uit deze uitspraak heeft de kerk van voor de reformatie 6 werken van barmhartigheid opgesteld:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
Paus Innocentius III voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: ‘de doden begraven’. In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van ‘doden begraven’ immers een bijzondere waarde.

Enkele van die werken zijn inmiddels geprofessionaliseerd, zoals de zieken verzorgen en de doden begraven. Maar anderen zijn nog steeds zeer actueel. Als eerste natuurlijk de vreemdelingen herbergen. De vele asielzoekers geven ons een uitgelezen kans om Christus te dienen die nog altijd lijdt in deze medemensen.
Ik zou daarom 7 eigentijdse werken van barmhartigheid willen voorstellen:
1. De asielzoekers en illegalen bed, brood en bad bieden. Gastvrij zijn en geen vooroordelen koesteren.
2. De eenzame ouderen bezoeken en uitnodigen voor activiteiten en bijeenkomsten
3. Kennismaken met buurtgenoten van andere godsdiensten, landen en culturen.
4. Zuinig zijn op het milieu, duurzame energie gebruiken. Afval scheiden. Geen goede bruikbare spullen weggooien en zo mogelijk tweedehands spullen kopen in kringloopwinkels. Minder autogebruik.
5. Goede doelen steunen, met name voor arme ontwikkelingslanden. Delen via voedselbanken.
6. Geen voedsel verspillen en zoveel mogelijk Fair Trade artikelen kopen.
7. Vergevingsgezind zijn. Ruzies bijleggen. Relaties herstellen.
Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Ik denk bijvoorbeeld als ondernemer werk verschaffen of niet automatiseren ten koste van arbeidsplaatsen. En ook nog aan brieven schrijven of ondertekenen voor politieke- gewetens- en geloofsgevangenen via Amnesty International. Veel kerken bieden daar regelmatig gelegenheid voor. Zo zal ik die gelegenheid ook bieden in de kruiswegviering In de OLVGeboortekerk te Berkel en in de Lijdensherdenking op Goede Vrijdag in de Joannes de Dooperkerk in Pijnacker. Want het lijden van Jezus staat niet los van al het lijden van vele miljoenen mensen in onze tijd en onze wereld.
Pastor Winfried Kuipers, parochie Christus Koning.