.

Waarheid

PREEK 3E ZONDAG DOOR HET JAAR
Pius X en Bleiswijk 23/24 januari 2016
THEMA: Het woord is waar.
Gelezen: iphones en smartphones maken een einde aan tafelgesprekken. Niet alleen omdat die afgaan onder het eten en zo het gesprek afbreken, niet omdat de kinderen ook onder het eten willen gamen, maar omdat er geen discussies meer zijn over een vraag wanneer iets gebeurd is, hoe oud iemand is, wat een bepaald woord betekent, wie de auteur is van een liedje of verhaal, wie in welk jaar die gouden medaille won, etc. Vroeger konden daar eindeloze welles-nietes discussies over gevoerd worden. Nu wordt er even gegoogled en weten we wie gelijk heeft. Einde discussie.
Ik heb even gegoogled: het woord waarheid komt 146 keer voor in de bijbel.
Bv. Johannes 17,17: Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid.
Huiswerk: ga eens naar Bijbelnet.nl en lees die 146 teksten door.
Eerste in mij opkomend: Johannes 18: [37] ‘Jezus: ‘Met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’ [38] ‘Waarheid?’ zei Pilatus. ‘Wat is waarheid?’
Wat is waarheid?
Over die vraag zijn kerken uiteengevallen.
Fundamentalisten denken de waarheid op zak te hebben. Zij nemen de bijbel letterlijk. Maar hoe je de bijbel ook leest, de woorden krijgen altijd een persoonlijk inkleuring. Elke lezer interpreteert. Neem nu het woord vader: voor iemand die een strenge opvoeding gehad heeft of door zijn vader misbruikt is of een verslaafde onverschillige vader had klinkt die titel voor God heel anders dan voor iemand die een zorgzame, wijze, liefdevolle, behulpzame en geïnteresseerde vader had.
Bidweek voor de eenheid: protestanten: sola scriptura: alleen bijbel is openbaring. RK: bijbel is een deel van de openbaringsgeschiedenis: Johannes aan het eind van zijn evangelie (21,25): ”er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven werden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.”
Het 3e deel van de bijbel:
Er was eens een boekenwurm die in een boekhandel het Oude Testament vond. Hij kocht het en las het in één adem uit. De volgende dag ging hij terug naar de boekhandel en vroeg of er ook een 2e deel was. Jawel, zei de boekhandelaar en verkocht hem het nieuwe Testament. Ook dat las hij in ene adem uit. De volgende dag ging hij opnieuw naar de boekhandel en vroeg of er ook nog een derde deel was. “Jawel, zei de boekhandelaar, er komt een derde deel, maar het derde deel is nog niet uitgegeven. Dat wordt momenteel nog geschreven. Het derde deel is uw levensverhaal”.
Wij moeten dus het woord van God waarmaken: waar-máken.
Jezus in het evangelie: “het woord dat u zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan”. (Lucas 4,21)
Waar-achtig leven. Diverse malen in de bijbel: “… waarheid doen”.

We hebben twee oren maar één mond: we moeten dus twee maal zoveel luisteren als spreken.
Ik laat het daarom vandaag hierbij. Genoeg gezegd om nog even in stilte over na te denken en door te denken.