.

Vol verwachting klopt ons hart

Vol verwachting klopt ons hart

 

LEZINGEN: Jesaja 11,1-10; Mattheus 3,1-12

 

PREEK 2e zondag van de advent 2022

 

Vol verwachting klopt ons hart

wie de koek krijgt en wie de gard.

Met deze bekende zinnen

wil ik vandaag mijn preek beginnen.

Want op dit feest van Nicolaas

kijkt ieder naar die grote baas.

Die bisschop die al het goede beloont met koek

maar elke kwade daad schrijft in zijn grote boek.

 

Vandaag gaat het over kinderwensen

maar ook die van grote mensen.

Het verlanglijstje van een kind, daar staat nog niet veel op:

wat speelgoed, computergames of een pop.

Dat kan een rijke Sint met geld wel kopen

dus, daar mogen kinderen wel op hopen.

 

Maar op het verlanglijstje van grote mensen

staan vaak heel andere wensen:

het zijn hele grote dingen waar ze van dromen:

een eigen huis, een dure auto, een vakantieoord met palmbomen.

 

Kijk je echter diep in hun hart

dan zie je daar vaak heel veel smart:

want dat wat het belangrijkste in het leven is,

is bij hen vaak een groot gemis:

de liefde, fijn werk, goede buren, wat aandacht en geborgenheid,

gezondheid, rust, ontspanning en voor elkaar meer tijd.

Dat zijn toch onze diepste dromen

maar daarvan is nog weinig terecht gekomen.

 

Wat zou Jezus op zijn verlanglijstje hebben gezet?

Ik weet zeker: Hij was niet alleen maar uit op pret.

Hij wilde graag dat mensen veel om elkaar geven

en altijd voor elkaar klaar staan in het leven.

Hij wilde een hele nieuwe wereld voor de mensenkinderen,

een wereld waarin mensen elkaar niet meer doden of hinderen.

 

Er was een vriend van Jezus die het de mensen al ging vertellen,

Johannes de Doper die zei: “Mensen, pas op je tellen”

Hij was een soort Zwarte Piet bij Sinterklaas,

maar dan niet zwart en ook niet dwaas.

Voor zichzelf was hij heel streng,

zijn uiterlijk was wel een beetje eng:

een mantel van kameelhaar en een riem er om heen gebonden:

hij at wilde honing en sprinkhanen die hij in de woestijn had gevonden.

Dat deed hij om de aandacht te trekken

en mensen uit hun slaap te wekken.

Hij was een profeet die de mensen moest leren

dat ze zich tot een beter leven moesten bekeren.

Hij zei: “de verwachtingen van Jezus moeten jullie in vervulling laten gaan:

leef rechtvaardig en maak zo voor Hem ruim baan.

Laat je dopen tot vergeving van je zonden

dan geneest God alle zielewonden.

Dan zal het leven een feest worden zoals het in de hemel is.

Dat verzeker ik jullie, waarachtig en gewis.”

 

Johannes vond zichzelf nog te min voor de minste taken

zoals bijvoorbeeld de schoenen van de Heer los te maken.

 

Als u ‘s ochtends op moet staan,

dan trekt u vast uw schoenen aan.

Die schoen die bij de schoorsteen heeft gestaan,

waar u op 5 december uw verlanglijstje in hebt gedaan,

 

Denk dan voortaan eens even aan onze Lieve Heer:

welk verlanglijstje heeft Hij voor mij vandaag nu weer?

Wat zou Hij vandaag doen als Hij in mijn schoenen stond?

Doe dat dan zelf, en je leven wordt blij en gezond.

 

Wat Jezus van u vandaag verwacht

is dat u Gods wil steeds hebt volbracht.

Vol verwachting klopt zijn hart:

brengt u Hem vandaag vreugde of smart?

 

Jezus wacht al 2022 jaar op de vervulling van zijn wensen

maar nog altijd zijn er slechte mensen.

Toch heeft Hij nog geduld met ons en hoopt dat we tot bekering komen

zodat we niet in de zak naar Spanje worden meegenomen.

 

Jezus verwachtte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;

dat is de reden dat Hij ons tot nu toe spaarde.

Een aarde waar gerechtigheid zal wonen

waar de mensen niet van honger of door geweld hoeven om te komen.

Als wij allen Gods koninkrijk verwachten,

laten we ons dan daarvoor inzetten met al onze krachten.

 

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart:

brengen wij Hem wat vreugde of veel smart?

Mogen wij Johannes’ boodschap goed verstaan

en vandaag nog Jezus’ weg op gaan.

Dan wordt niet enkel ons doopkleed met water wit gewassen

maar zal de Heilige Geest steeds op ons passen.

 

Danken wij God voor zijn groot geduld

en bidden we dat we met zijn Geest worden vervuld.

 

 

Winfried Kuipers,