.

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart

Preek 2e zondag van de advent jaar C  5 december 2021

 

Lezingen: Filippenzen 1,3-11 en Lucas 3,1-6

 

Vol verwachting klopt ons hart

wie de koek krijgt en wie de gard.

Met deze bekende zinnen

wil ik vandaag mijn preek beginnen.

Want op dit feest van Nicolaas

kijkt ieder naar die grote baas.

Een heilige die zo veel gedaan heeft voor de armen

En de harten van de kinderen kon verwarmen.

Vandaag gaat het over kinderwensen

maar ook die van grote mensen.

Het verlanglijstje van een kind, daar staat nog niet veel op:

wat speelgoed, lego, computergames of een pop.

Dat kan een rijke Sint met geld wel kopen

dus, daar mogen kinderen wel op hopen.

 

Maar op het verlanglijstje van grote mensen

staan vaak heel andere wensen:

een vakantiehuis, de nieuwste smartwatch, een hoofdprijs,

een beautycase, een gouden sieraad, een cruise, een verre reis.

 

Wat zou Jezus op zijn verlanglijstje hebben gezet?

Ik weet zeker: Hij is niet alleen maar uit op pret.

Hij verwacht dat mensen veel om elkaar geven

en altijd voor elkaar klaar staan in het leven.

Hij wil een hele nieuwe wereld voor de mensenkinderen,

een wereld waarin mensen elkaar niet meer doden of hinderen.

 

Een wereld waar ieder mensenleven wordt gewaardeerd

En waarin de milieudoelen worden gerealiseerd.

Een wereld waarin goede milieumaatregelen worden genomen

En vreemdelingen elk land vrij binnen mogen komen.

 

Er was een vriend van Jezus die het de mensen al ging vertellen,

Johannes de Doper die zei: “Mensen, pas op je tellen”

Hij was een soort Zwarte Piet bij Sinterklaas,

Een voorloper, een wegbereider in dienst van de grote Baas..

 

Hij was een profeet die de mensen moest leren

dat ze zich tot een nieuw leven moesten bekeren.

Hij zei: “de verwachtingen van Jezus moeten jullie in vervulling laten gaan:

leef rechtvaardig en maak zo voor Hem ruim baan.

Laat je dopen tot vergeving van je zonden

dan geneest God alle relatiewonden.

Dan zal het leven een feest worden zoals het in de hemel is.

Dat verzeker ik jullie, waarachtig en gewis.”

 

Vol verwachting klopt ons hart

Wie de koek krijgt, wie de gard.

Zoals een moeder in verwachting uitkijkt naar de geboorte van haar kind, elke dag weer

Zo zien wij uit naar de wederkomst van Jezus onze Heer.

 

Een moeder bereidt haar huis en zichzelf voor op de komst van haar kind

Het kind dat al voor de geboorte innig wordt bemind.

 

Wij gaan ons op kerstmis voorbereiden

Door een nieuw leven te leiden.

We zetten ons in voor meer gerechtigheid,

Steunen de adventsactie en leven in soberheid.

 

We denken elke ochtend even aan wat God van ons verwacht.

En vragen voor het slapen gaan of we zijn wil hebben volbracht.

Als wij Gods koninkrijk van vrede verwachten,

laten we ons dan daarvoor inzetten met al onze krachten.

 

Vol verwachting klopt nog altijd Jezus’ hart:

brengen wij Hem wat vreugde of veel smart?

Laten wij Johannes’ boodschap goed verstaan

en vandaag nog Jezus’ weg op gaan.

 

Danken wij God net als Paulus heeft gedaan

Dat we samen door het leven mogen gaan.

Dat we elkaar in het geloof hebben gevonden

En door Gods liefde met elkaar zijn verbonden.

 

Paulus hield met heel zijn hart van zijn medemensen.

Dat schreef hij vanuit de gevangenis aan de Filippenzen.

Hij verlangde er naar hen weer te ontmoeten.

Met zijn brief wilde hij hen groeten.

 

Hij hoopte dat ze steeds volmaakter gingen leven.

Om zo een hechte geloofsgemeenschap na te streven.

We maken nu samen deel uit van Gods wereldwijd gezin.

Vandaag maken we samen een nieuw begin.

 

In blijde verwachting van Jezus’ wederkomen

Blijven we van een nieuwe wereld dromen.

 

Door de communie komt Hij nu al ons hart binnen

En geeft ons de vreugde al het kwaad te overwinnen.

 

Laten we Jezus daarom nu in de eucharistie gedenken.

Dan zal kerstmis ons een nieuwe vreugde schenken.

 

Zeggen we daarom allen samen:

God zij geloofd in de eeuwen der eeuwen  …….

 

Winfried Kuipers,