.

VLUCHTELINGEN

forse-stijging-syrische-asielzoekers1391417766-584x340

JEZUS IS VLUCHTELING

Ik vraag me af: zouden de politici en burgers die zo fel protesteren tegen opvang van asielzoekers al eens zelf een asielzoeker persoonlijk gesproken hebben?

Ik ben een dag naar een asielzoekersopvang gegaan om uit ervaring te kunnen spreken. In het vormingscentrum van de Focolarebeweging (die interreligieus is!) in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk werden 118 tieners van 12 tot 18 jaar opgevangen die zonder ouders in ons land waren aangekomen. Ze zouden er maar 3 dagen blijven maar omdat ze wanhopig werden van het steeds verplaatst worden hebben de bewoners van het Focolarecentrum het voor elkaar gekregen dat ze 3 weken mochten blijven.

Mij en de tientallen jonge vrijwilligers van de Focolare, het bisdom en de gemeente (ook moslims!) werden gevraagd de jongeren gezelschap te houden, met hen te (tafel)voetballen, tafeltennissen of hen te leren fietsen!

Ik ontmoette 2 Eritrese christelijke jongens die een koordje droegen met een kruisje er aan. Eén had al 7 maanden zijn moeder niet meer gezien of gesproken. Hij had wel haar telefoonnummer. Ik gaf hem mijn mobiel en binnen 10 seconden had hij verbinding. Hij straalde van geluk.

Een andere jongen uit Irak had al twee jaar in een tentenkamp in Turkije gezeten, zonder school, zonder werk. Is het gek dat hij daar “gek van” werd en vluchtte? Hij had 5 dagen met 40 mensen op een rubberboot gezeten.

Een andere jongere hoorde daar dat zijn vader in Syrië was omgekomen bij een bombardement.

In de eetzaal hingen tekeningen van hun landen en vlaggen met teksten als “We love Holland”.

Dit waren geen economische vluchtelingen, goudzoekers, maar echte vluchtelingen. Sommigen wel vooruitgestuurd door ouders in de hoop op latere gezinshereniging.

Als wij echte christenen willen zijn, dan moeten we goed de uitspraken van Jezus in dit verband kennen:

Bij het laatste oordeel zal Hij zeggen: “Ik was vreemdeling en heb jij me opgenomen? Ik was hongerig, heb je Mij te eten gegeven? Ik was naakt; heb je Mij gekleed? Wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan heb je voor mij gedaan”. (Mattheus 25)

“Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” (Mt.7,12).

“Hieraan zullen allen herkennen dat jullie mijn leerlingen zijn: dat je de liefde onder elkaar bewaart”. (Joh.13,35)

Gelukkig bieden veel kerken zich aan om mee te werken aan de opvang van asielzoekers.

De kans voor de kerk om onze reputatie in de samenleving wat op te vijzelen!

God doet door deze asielzoekers een beroep op ons!!!

We zijn een minderheid, maar nog met genoeg om eensgezind de vluchtelingen het gevoel te geven dat ze hier in een beschaafd land zijn terechtgekomen en dat het christendom een vredelievende godsdienst is.

Nog belangrijker dan geld geven, kleding of voedsel, is: dat we in ons spreken de vluchtelingen zien als medemensen door wie God een beroep doet op onze gastvrijheid en edelmoedigheid. Positief spreken over buitenlanders is de beste dienst die wij vluchtelingen kunnen bewijzen.

Het is de taak van de overheid om het kaf van het koren te scheiden en geen verblijfsvergunning te geven aan profiteurs en extremisten. Zolang ze asielzoeker zijn, is het een christenplicht hen op te vangen.

Pastor Winfried Kuipers

loesje 3