.

Vasten is kiezen

EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 2019: Vasten is kiezen       9/10 MAART Bergschenhoek, Bleiswijk
INLEIDING (toelichting decoratie)
Vastentijd: de vastenactie vraagt aandacht en geld voor schoon drinkwater als bron van leven in de arme landen.
Het Woord van God wordt vaak een bron van levend water genoemd voor ons. Om daarmee onze dorst naar goed leven te lessen zijn we hier samengekomen. Laten we eerst ons vervuilde doopkleed wassen in dat zuivere water van Gods barmhartigheid en liefde.
PREEK
20 maart zijn er weer verkiezingen. Ik heb daarvoor op internet de Stemwijzer en het Kieskompas ingevuld. Er kwamen twee heel verschillende uitslagen uit, waarvan de eerste heel verrassend was. Bij de Stemwijzer kwam de partij Jezus Leeft als eerste uit de bus, bij het Kieskompas de partij waar ik altijd op stem bij plaatselijke verkiezingen.
Nu zal ik toch niet op Jezus Leeft stemmen, omdat dit zo’n kleine partij is dat mijn stem waarschijnlijk verloren zal gaan. Maar in het dagelijks leven wil ik Jezus die leeft wel volgen. Hij is mijn kompas.
Veel vragen in de Kieswijzer en het Stemkompas gaan over verkeer en vervoer: kiezen we voor openbaar vervoer of voor meer asfaltwegen? Kiezen we voor het behoud van het milieu of voor economische groei?
In het dichtgeslipte westen zijn er steeds meer wegen en vervoersmogelijkheden. Steeds moeten we kiezen. Maar ook in het sociale leven staan we steeds voor keuzen: trouw zijn aan ons geloof, de christelijke leer en de moraal van de kerk of ons mee laten slepen door atheïsme en antikerkelijke tendensen in onze maatschappij. Alles kopen wat ons hartje begeert en door de reclame aangeboden wordt of delen door bijvoorbeeld geven aan de vastenactie? In onze vrije tijd alleen tv kijken, gamen, uitgaan en shoppen of ook eens een oud of alleenstaand iemand bezoeken? Pakken we de auto of de fiets om die drie kilometer te reizen? Kopen we nieuw of kijken we eerst in de kringloopwinkel? Kopen we voordelig of Fair-trade-producten?
Elke dag staan we voor keuzen. De 40-dagentijd is een extra uitdaging om ons te richten op de weg van Jezus. Dat u hier bent is al een keuze. De 40-dagentijd is een uitdaging om trouw te zijn aan die keuze. Jezus baande de weg voor ons. Zijn levensweg is ons kompas, onze landkaart, ons navigatiesysteem.
Zoals de Heer het joodse volk uit Egypte geleid heeft, zo wil de Heer ons wegleiden uit de verslaving aan de consumptiemaatschappij, uit een leven enkel voor geld en gemak.
Paulus schreef aan de Romeinen: “als we van harte geloven dat Jezus leeft, dan zult gij gered worden en dan is er geen verschil meer tussen Jood en heiden”. Als wij ons door de Heer laten redden, dat wil zeggen: laten wegleiden uit een puur materialistisch en egocentrisch leven, dan komen we in het beloofde land waar geen verschil meer is tussen autochtonen en allochtonen, tussen arm en rijk, tussen intellectuelen en vakbekwame handarbeiders. Geen verschil in waardigheid en waardering van man en vrouw.
Jezus ging, voordat Hij zijn levenskeus maakte, 40 dagen de woestijn in om los te komen van het materialisme, van de consumptiedrang, van machtslust, van eigenwaan en van het eigenbelang.
De paus heeft een aantal suggesties gedaan, hoe we kunnen vasten in deze tijd:
1. Vast door je te onthouden van negatieve woorden, maar voed je door vriendelijke woorden te spreken
2. Vast door je te onthouden van ontevredenheid, maar voed je met dankbaarheid.
3. Vast door niet boos te worden, maar voed je met zachtheid en geduld
4. Vast door je te onthouden van pessimisme, maar voed je met hoop en optimisme
5. Vast door je te onthouden van zorgen maken maar voed je met vertrouwen op God
6. Vast door je te onthouden van klagen, maar voed je met de eenvoudige dingen van het leven
7. Vast door je te onthouden van spanningen maar voed je met gebed.
8. Vast door je te onthouden van bitterheid, maar voed het hart met vreugde
9. Vast door je te onthouden van egoïsme, maar voed je met compassie, met medeleven met de anderen
10. Vast door je te onthouden van onbarmhartigheid maar voed je met verzoening
11. Vast door je te onthouden van gepraat, geklets, maar voed je met stilte om te luisteren naar de anderen.

1 reactie op Vasten is kiezen

  1. BIJ thuiskomst na de Mis met kopje koffie meteen de site op mijn laptop opgezocht en gelezen.
    Nu dringt de preek veel meer tot mij door dan tijdens de Mis.
    Een kwartier luisteren naar wat er aan één stuk door – ik denk dat het ongeveer 15 minuten zijn – verteld wordt krijg ik nu thuis om nog eens tot mij door te laten dringen.
    Ik kan ongeveer de helft van een preek aandachtig luisteren en meedenken, maar dan neem ik niets meer op van wat er gezegd wordt. Ik weet bijna zeker dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart. Daarom: internet op de computer is waardevol voor mij.
    Bedankt en fijne dag – RinaSchrader

Reacties zijn gesloten.