.

Vakantie

De apostelen krijgen vakantie van Jezus. Ze waren er zonder bagage op uitgestuurd, zo hoorden wij vorige week, om te verkondigen en zieken te genezen. Als ze terug komen moeten ze eerst verslag uitbrengen. Het was een soort stage voor de apostelen. Daarna zegt Jezus: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit”. Ze krijgen dus vakantie. Ze gaan met een boot naar een eenzame plaats. Het zal wel geen plezierjacht geweest zijn, geen rondvaartboot, geen cruiseschip, maar gewoon een vissersboot, want die hadden ze zelf.

 

Ook bisschoppen en priesters hebben vakantie nodig. Ik heb het al gehad en ervan genoten. 1 Week met pastoor van Zaal van wie u de groeten moet hebben.

Zou Jezus ook aan vakantie toe geweest zijn? In ieder geval is het voor Hem niet weggelegd. De mensen snelden Hem vooruit en Hij trof op die eenzame plaats een grote menigte mensen aan.

 

Dan staat er: “Zij waren als schapen zonder herder”.

Vanwege deze vergelijking is vandaag ook de lezing uit Jeremia gekozen, waarin Jeremia die herder waarschuwt die de schapen van Gods kudde verloren laat lopen.

 

In het buitenland kunnen we nog wel eens schaapskudden aantreffen met een herder erbij. Bijvoorbeeld in de Alpen.

Bij de herder denken we aan iemand die de kudde beschermt tegen de wilde dieren. Maar een even belangrijke taak is om de schapen steeds weer naar grazige weiden te brengen. De herder moet dan voorop lopen om de kudde de juiste weg te wijzen.

 

Over dit beeld wil ik met u vandaag wat verder nadenken.

Wat zijn grazige weiden? Wat voedt ons? Waar willen we heen? Wat geeft zin aan ons leven? Met andere woorden: wat is ons levensdoel? Wat streven we na in ons leven?

 

Wat zou u antwoorden op die vraag: wat is uw levensdoel? Wat wilt u bereiken in uw leven?

 

Is het zo veel mogelijk geld verdienen? En daarmee je graf ingaan? (Rijkste man: 152 miljard) Is het bekend te worden en in de geschiedenisboeken te komen? Is het een zaak op te bouwen die nog generaties lang blijft bestaan? Is het alleen zoveel mogelijk bier drinken en luieren? Dure jachten op de Loosdrechtse Plas.

Aan mijn intonatie hoort u wel dat ik dat niet zo positief vind.

 

Grazige weiden zijn in mijn ogen meer een leven vol liefde. Veel of in ieder geval een aantal trouwe relaties. Het leven doorgeven en een stel kinderen opvoeden tot goede, fijne mensen.

Anderen gelukkig maken. Dat is mijn levensdoel. Een spreuk zegt: “Al heb je maar één ander mens gelukkig gemaakt, dan heb je niet voor niets geleefd”.

 

Voor ieder kan het levensdoel anders zijn. Maar er is altijd één overeenkomst: ons levensdoel is altijd datgene waartoe God ons roept. Hij is de Herder die ons naar de beste weiden brengt. Als we Hem tenminste volgen. Want we hebben de vrijheid om van de kudde weg te gaan en eigenwijs zelf op zoek te gaan naar groene weiden. Daarbij lopen we het gevaar te verdwalen of door de wolven overvallen te worden. En die wolven zijn er velen: al die mensen die uit zijn op uw geld, uw werkkracht, uw opinie, uw medewerking aan kwaad, of als u nog een jonge aantrekkelijke vrouw bent, op uw lichaam.

 

Laten we ons eens afvragen of we nog steeds de goede Herder volgen. Is het levensdoel dat we ons stellen in overeenstemming met Gods wil? Is God daar blij mee?

Je zou je ook af kunnen vragen wat we anders zouden doen als we ons leven nog eens over mochten doen. Welke levenskeuzen zouden we anders maken dan we nu gedaan hebben? Als we nergens spijt van hebben, dan zitten we waarschijnlijk wel op de goede weg. Als we iets anders zouden doen, dan is dat een aanwijzing dat we waarschijnlijk op een verkeerde weg zitten. Misschien kunnen we nog een andere weg inslaan. We krijgen hopelijk nog tijd van leven. Misschien kunnen we niet meer terug. Ik bedoel daarmee: Als we eenmaal getrouwd zijn, kinderen hebben, een baan kwijt zijn, ons huis verkocht hebben, een relatie verbroken hebben, een ongeluk veroorzaakt hebben of een studie in onze jeugd niet voltooid hebben, dan is dat waarschijnlijk niet meer terug te draaien. Maar dan moeten we er nu toch het beste van maken. Ook manke en zwarte schapen horen bij de kudde. Jezus laat niemand vallen. We trekken samen verder.

 

De keuze om bij de kudde van de kerk te blijven is in ieder geval een goede keuze. Amen.

 

Winfried Kuipers