.

THEMA: Stel niet uit tot morgen.

THEMA: Stel niet uit tot morgen.

 

PREEK VAN DE WEEK      1e ADVENTSZONDAG  JAAR A  2022

 

LEZINGEN:                     EERSTE LEZING: Jesaja 2,1-5   Rom.13,11-14                                                                     EVANGELIE: Mt.24,37-44

Ik maakte eens een duinwandeling met een collega. Na afloop zei hij: “Dit hebben we in ieder geval gehad”. Ik vroeg: “Hoezo?”. “Nou”, antwoordde hij, “als ik vandaag invalide wordt heb ik dit in ieder geval nog mogen beleven. Dit kunnen ze me niet meer afnemen”.

* ongelukken, ziekte, invaliditeit e.d. komen altijd onverwacht.

* daarom moeten we genieten van wat we nu hebben: pluk de dag.  Jan Smit zingt het ook: Leef nu het kan, praat met Jan en allemanPluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou

 

En in een volgend couplet zingt hij:

Zou het nog veel langer duren of waren dit mijn laatste uren op de wereldbol?

* Geniet van een feestavondje, een vakantie, een etentje, een zonnige dag. Het kan de laatste zijn.

 

De dood kan onverwacht komen. Vrijdag hebben we de 21-jarige Jasper van Diemen moeten begraven.

Hij was een levensgenieter. Hij haalde alles uit het leven wat er in zat, stond op de rouwkaart.

 

* voor mij heeft het onverwachte nog een ande­re kant dan genieten: het vraagt ons te zorgen voor een goed geweten.

* bv. een belofte vervullen, dat niet alsmaar uitstellen. Een be­zoek niet als­maar opschui­ven (het is me pas nog overkomen dat ik te laat was, dat een persoon die ik wilde gaan bezoeken net overleden was), een schuld aflossen, dat niet vooruit schui­ven, niet te lang wachten met iets goed te maken.

* hoe moeilijk is het te verwerken dat iemand sterft met wie je nog wat goed te maken had.

* Moeder Teresa zei vaak: “Ga nooit naar bed zonder vergeven te hebben”.

 

* Een spreekwoord zegt: “Stel niet uit tot morgen wat je vandaag al kunt doen”.

* Een rabbi zei eens: “Bekeer je een dag voor je dood”. Zijn leerlingen vroegen hem: “Weet iemand dan op welke dag hij zal sterven?” Hij antwoordde; “Des te meer reden is er dan dat hij zich vandaag bekeert”.

 

* de gedachte dat ook ons wat kan overkomen zet ons aan bijvoorbeeld om ’s ochtends nooit de deur uit te gaan zonder de huisgenoten te groeten. Ook hiervan zie je soms zo’n mooie spreuk op een tegeltje bij de deur: “Ga nooit de deur uit zonder te groeten. Je weet nooit wanneer je het noodlot zult ontmoeten”.

 

* Jezus zegt: “Wees dus waakzaam want je weet niet op welke dag uw Heer komt. Wees bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop je het niet verwacht”.

 

* de gedachte aan de dood kan ons heel nega­tief, bedreigend en beangstigend overkomen, maar het kan ons ook aanzetten juist dat te doen wat het leven hier al vreugdevol maakt: als we nu al een ruzie bijleggen, dan plukken we er nu al de vruchten van. Als we nu al een ander helpen, dan hebben we er nu al de dank­baar­heid van. Als we nu al iemand een bloeme­tje sturen, dan profiteren we nu al van zijn vriendschap. Als we nu al … vul zelf maar in.

 

* dat is de functie van de advent: in ons leven ruimte maken voor het onverwachte. Ons leven niet zo vol plannen en niet zo vast zitten aan je agenda dat het onverwachte je leven helemaal overhoop gooit.

Niet alleen het ongeluk komt onverwachts, maar ook het geluk. Het zou zonde zijn als we dat aan onze neus voorbij zouden laten gaan.

 

Lennie Kuhr zong in een bekend liedje: “het zijn de kleine dingen die het doen: Dat kleine beetje zon

waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hen niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent.”

 

Wij willen zo graag de toekomst kennen. Daarom lezen we zo gretig horoscopen. Een horoscoop waar in staat: komend weekend kunt u onver­wacht bezoek verwachten. Dat is natuurlijk een contradictio inter terminis: een tegen­stelling in één en dezelfde zin: iets onver­wacht verwachten. We willen zo graag alles van tevoren weten dat we dik geld neerleggen voor de waarzeggers en toekomstprofeten.

 

Een 40 jarig echtpaar komt op één van de rei­zen in een grote stad en gaan op bezoek bij een wereldberoemde waar­zegger. Ze willen weten of ze nog lang en geluk­kig zullen leven. De waarzegger begroet hem vriendelijk en zegt: “Voor € 50,-  mag u twee vragen stel­len.”. De man zegt: “Is dat niet een beetje veel?” De waarzegger: “Nee hoor, dat rekenen alle waarzeggers?” Helemaal verbluft vraagt zij: “Rekent u dat bij iedereen?”. De waarzegger: “Jazeker. Dat waren 2 vragen, en nu betalen”.

 

Juist het onverwachte maakt het leven zo spannend en zo interessant. Juist in het on­verwachte kan God in ons leven komen. Ik hoop dat dat de ontdekking van deze adventstijd mag zijn en dat het ons aanzet om waakzaam te leven.