.

Tag: rechten van de mens

Wij zijn Gods tempel

LEZINGEN:                            EERSTE LEZING:  Exodus 20,1-17                     EVANGELIE: Joh.2,13-25 THEMA: Wij zijn Gods tempel   Broeders en zusters,   Ditmaal is mij bij het lezen van de 10 geboden opgevallen dat ze in het enkelvoud staan in de tweede persoon, in de directe rede.  Er staat niet: Men mag niet doden maar: “Gij zult niet […]