.

Tag: kruisteken

Drie-eenheid

PREEK zondag H. Drie-eenheid jaarcyclus C LEZINGEN: Spreuken 8,22-31 en Joh.16,12-15 Het kruisteken – we dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest Bij de doop zijn er ook drie symbolen van de H.Drie-eenheid: het water: dat doet denken aan God de Vader, want God de Vader heeft het water en […]