.

Tag: grootouders; roepingenzondag

De roeping van grootouders

PREEK  4e  zondag van pasen jaarcyclus B 10 mei 2003   LEZINGEN: 1 Joh.3,1-2  Joh.10,11-18 Thema: grootouderschap als roeping.   INLEIDING OP DE LEZINGEN   Petrus heeft een lamme genezen, met als gevolg een grote toeloop van het volk. Petrus onderrichtte het volk en verkon­digde Christus’ verrijzenis. De hogepriesters en Sadduceeën waren hier­over verontwaardigd en […]