.

Tag: bisschoppensynode

enquête paus over huwelijk en gezin 2013

enquête paus over huwelijk en gezin 2013   Op vier vragen van de enquete van de paus heb ik een persoonlijk antwoord gegeven: 1d. Over de kennis van de heilige Schrift en het kerkelijk leergezag omtrent huwelijk en gezin: Welke onderdelen van de rooms-katholieke leer worden breed geaccepteerd, en welke niet? Welke culturele factoren spelen hierbij […]