.

Synodale kerk: samen op weg

Synodale kerk: samen op weg

Preek 3e zondag door het jaar C

De meesten van ons staan In het volle leven in een wereld waarin alles draait om prestatie, vooruitgang, winst, sport, gemak door allerlei techniek zoals de auto, de elektrische huishoudapparatuur, de computer, de tv satellieten, etcetera. De meeste menselijke contacten verlopen via kabels, wielen en Wifizenders. Het lijkt alsof de techniek én de communicatie de mensen dichter bij elkaar brengt, maar vaak drijft het de mensen uit elkaar. Via de Whatsapp, Facebook en Twitter kun je iemand kritiek geven zonder dat een goed gesprek mogelijk is. Via tv kunnen allerlei meningen geuit worden zonder dat de kijker daarop kan reageren.

Te midden van deze wereld staat er nog een kerk. Is er een plaats waar mensen mogen samenkomen als de coronaregels van de bisschoppen het niet verbieden. Het samenkomen in de kerk is anders dan in een stadion of in een theater, waarin mensen alleen samen zijn om ergens van te genieten. Anders dan Ikea of een tuincentrum waar massa’s mensen komen kopen. De kerk is geen warenhuis met dingen in de aanbieding. We komen hier niet om wat te halen. We komen hier om wat te zijn. Namelijk een gemeenschap.

We zien ook in het evangelie een samenkomst een meeting: de heilige schrift wordt geopend en voorgelezen. Jezus kondigt met de heilige schrift In de hand een nieuwe tijd aan, een blijde boodschap voor armen, gevangenen, blinden en verdrukten.

We komen hier met vele teleurstellingen en frustraties die we in deze wereld opgelopen hebben. We zijn misschien uitgescholden op ons werk, genegeerd, gediscrimineerd, verstoten uit huis, uitgelachen, bespot, bedrogen, in de steek gelaten, vernederd. Wat we deden voor anderen is misschien niet in dank aanvaard. Onze goede bedoelingen zijn misschien verkeerd begrepen. Hier In de kerk kunnen we ons herstellen. Hier zijn we weer verbonden met de bron van ons leven, met het bloed dat het lichaam adem geeft en voedt. De heilige schrift is als het bloed In het lichaam. Hier zijn we weer thuis als in ons eigen vel.

De tweede lezing spreekt over het lichaam waarin alle lichaamsdelen elkaar nodig hebben. En als één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. Wordt één lid geëerd, allen delen in de vreugde. En, zegt Paulus erbij: “het lichaam is van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam.”

Alle lichaamsdelen zijn nodig om het lichaam te laten functioneren. Het lichaam kan niet lopen zonder voeten en de voeten kunnen de weg niet volgen zonder de ogen. Los van het lichaam zijn lichaamsdelen niets waard. Dood.

Onze huidige paus, Franciscus, is sterk voor inspraak van alle delen van het lichaam van de kerk. Daarom wil hij graag dat alle katholieken meedenken en meepraten in een aantal onderwerpen van de internationale bisschoppensynode in 2023. Het thema van deze bisschoppensynode is: ‘een synodale kerk’. Het woord ‘sunhodos’ in het Grieks betekent: samen op weg.

Dat wil zeggen: een kerk waarin de leden samen op weg zijn.

De Kerk die ten diepste uit pelgrims bestaat die samen op weg gaan om het evangelie steeds meer te beleven en het ook te verkondigen, steeds opnieuw in de wereld.

 

Onze paus Franciscus is voor een meer synodale kerk. Dat wil zeggen dat belangrijke ontwikkelingen niet alleen van boven af bepaald worden maar in dialoog met en tussen alle geledingen van de kerk gestuurd worden.

Het gaat over het samen op weg gaan als leerlingen van de Heer. De Kerk die ten diepste uit pelgrims bestaat die samen op weg gaan om het evangelie steeds meer te beleven en het ook te verkondigen.

Daarom gaat aan de bisschoppensynode in 2023 een voorbereiding vooraf die in alle bisdommen over de hele wereld gehouden wordt. Dit loopt tot april 2022.

 

Centrale vraag is:

 

Hoe vindt dit ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale kerk?

 

Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’?

 

Drie kernwoorden: communio, participatio en missio.

Communio heeft te maken met de gemeenschap die wij zijn. Niet zomaar bij elkaar gaan zitten, maar samen rond de Heer Jezus. En niet zomaar op eigen initiatief, maar op zijn uitnodiging de gemeenschap zijn rond de Heer.

Participatio: dat is de deelname van zoveel mogelijk gelovigen aan het leven van de Kerk overeenkomstig de eigen roeping,

Missio: onze primaire opdracht is het om als Kerk het Evangelie in de wereld te verspreiden met de inzet van zoveel mogelijk gelovigen.

De drie thema’s voor bespreking in de bisdommen

 

De bisschoppensynode in 2023 gaat over 10 thema’s. (zie: …) Van deze tien thema’s zijn er drie door de Nederlandse bisschoppen zijn uitgekozen om hier in ons land te bespreken:

Thema: Vieren

‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof.

Thema: Medeverantwoordelijk voor missie

Synodaliteit  staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.

Thema: Dialoog in Kerk en samenleving

Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.

 

Bij elk thema zijn een aantal vragen geformuleerd.

In onze parochie heeft het team er voor gekozen om 1 vraag aan u voor te leggen. Wie graag alle vragen wil lezen en beantwoorden, kan ze vinden op de site van ons bisdom en van de Nederlandse Kerkprovincie.

De vraag die wij graag beantwoord zien, is: Hoe help je gedoopten de opdracht tot missie na te leven?

Op de website verschijnt binnenkort een emailadres waarop u of uw werkgroep deze vraag kan beantwoorden.  Doet u mee, als lidmaat van het lichaam van Christus?