.

spiritisme, occultisme, magie, esoterie

SPIRITISME, MAGIE, OCCULTISME, TAROT EN ANDERE PARANORMALE VERSCHIJNSELEN

De laatste tijd krijg ik steeds vaker vragen over allerlei paranormale verschijnselen en praktijken, zoals glaasje draaien, tarot, Ouija, spiritisme, etc. Daarom schrijf ik in dit artikel wat de kerk daarover denkt.

Ik heb in mijn pastorale praktijk al meerdere keren mensen ontmoet die door deze praktijken psychisch verward, angstig, geestelijk gestoord of overstuur zijn geraakt. Mijn advies is daarom kort en krachtig:

HOUD JE ER NIET MEE BEZIG OF STOP ER DIRECT MEE.

Om het met mijn eigen woorden te zeggen: God heeft ons een gezonde geest gegeven die zich open kan stellen voor zijn Goede Heilige Geest. Door Gods Geest kunnen we een goed mens zijn, Gods Wil kennen en doen, en heilzaam leven voor onszelf en de medemens.

Over andere geesten die er zijn, hebben wij geen macht. Andersom wel: zij kunnen ons in bezit nemen. Dan zijn we bezeten. Die geesten zijn meestal kwade geesten, omdat ze niet bij God zijn, maar rondzwerven in de duisternis. Zij kunnen onze geest ‘hacken’, ons infecteren en er een kwalijk virus in aanbrengen.

DUS: HOUD JE ER NIET MEE BEZIG OF STOP ER DIRECT MEE!

Wie toch al last heeft van paranormale verschijnselen, stemmen, vervloekingen etc., raad ik aan: bid veel tot de Heilige Geest, vraag het gebed van Maria en de Heiligen voor jou, hang kruisbeelden op in je kamers, boven je bed, boven de deur. Maak een kruisteken voor je gaat bidden. Gebruik wijwater om een kruisteken te maken. Kwade geesten kunnen niet tegen het kruis omdat Jezus aan het kruis het kwaad heeft overwonnen.

Ga ’s zondags trouw naar de kerk. Vertrouw je leven aan God toe. Wees bereid altijd zijn Wil te doen. Heb de naaste lief en zet je in voor goede werken en geef aan goede doelen. Vast op zijn tijd. Leef en eet gezond.

Als dat allemaal niet helpt kun je een priester vragen met je samen te bidden, jou te zegenen, je huis te zegenen. Tenslotte kan hij je adviseren naar een psycholoog of psychiater te gaan of zal hij contact zoeken met een exorcist van het bisdom als hij denkt dat het echt om bezetenheid gaat.

WAT DE KERK ER OVER ZEGT:

De Katechismus van de Katholieke Kerk zegt:

“Alle praktijken van magie of toverij, waardoor men ernaar streeft de occulte krachten te beheersen om ze aan zich dienstbaar te maken en een bovennatuurlijke macht te verkrijgen over zijn naaste, zijn ernstig in strijd met de deugd van godsvrucht. Deze praktijken zijn nog meer te veroordelen, wanneer ze vergezeld gaan van de bedoeling schade te berokkenen aan de medemens of wanneer zij een beroep doen op de tussenkomst van boze geesten. Het spiritisme gaat vaak vergezeld van waarzeggerij of magie. Daarom waarschuwt de kerk de gelovigen om zich ervan te onthouden. (nr 2117 )

 

Het eerste van de 10 geboden luidt: ”Ik ben de Heer uw God. Vereer naast Mij geen andere goden!” Dit gebod verbiedt ons bijgelovig te zijn, dus esoterische, magische, occulte praktijken aan te hangen of zich met waarzeggerij of spiritisme bezig te houden” (Youcat nr 355)

In “Leven vanuit het Geloof”, Leidraad voor het toegepaste christen-zijn ISBN 90-304-0926-6, staat:

“Magie is een vervalsing van de Godsrelatie, …. in strijd met God en zijn heilige naam. … Wie bijgelovig ingesteld is, mist het vertrouwen dat de mens alleen gedragen wordt door God liefde en goedheid en dat hi alleen van Hem zijn heil kan verwachten.

Het is in strijd met de hele tendens van de goddelijke openbaring om op een of andere manier de macht van God te willen gebruiken.”

DUS: HOUD JE ER NIET MEE BEZIG OF STOP ER DIRECT MEE!