.

SINTERKLAAS EN ANDERE CHRISTELIJKE FEESTEN IN EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING

SINTERKLAAS EN ANDERE CHRISTELIJKE FEESTEN IN EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING

De zwartepietendiscussie kan opgelost worden als de tegenstanders van Zwarte Piet even wat kennis opdoen van het leven van de heilige Nicolaas. In een oud artikel van het Informatiebulletin van het Bisdom Roermond uit 1979 dat ik bewaard heb, lees ik: “Waarom de H. Nicolaas zich bij ons steeds in gezelschap van zwarte Pieten bevindt? Waarschijnlijk hebben we hier te doen met een samenspel van historische en legendarische gegevens, namelijk ….. met de inzet van de H. Nicolaas tot bevrijding van de slaven, die uitsluitend uit de “donkere” landen kwamen.” St. Nicolaas zette zich dus in voor de vrijheid van “donkere” mensen. Het St. Nicolaasfeest op 6 december zou dus heel goed kunnen dienen als een nationale anti-slavernij- en anti-racismedag.
Als blanken en “zwarten”, autochtone en allochtone Nederlanders zo vriendschappelijk met elkaar om zouden gaan als St. Nicolaas met zijn zwarte Pieten, dan zouden we een prachtige harmonische samenleving hebben.
Trouwens, een St. Nicolaas die alleen maar zwarte Pieten heeft, discrimineert …… de blanken!!!

De secularisatie en immigratie van andere godsdiensten en culturen roept de vraag op hoe we in de toekomst om moeten gaan met christelijke feestdagen. Voor niet-christenen hebben ze natuurlijk niet de betekenis en waarde die christenen er aan hechten. Zoals christenen niet het islamitische Suikerfeest vieren omdat zij ook geen ramadan houden, zo kunnen wij van islamieten niet verwachten dat ze kerst- of paasfeest vieren (hoewel Jezus voor hen wel een profeet is). Kerst wordt weer een midwinterfeest met de kerstman, Pinksteren het eerste uitgaansweekend in het voorjaar. Weten onze kinderen nog wat we met Pinksteren vieren? En met Carnaval?

Islamieten kennen de vrijdag en joden de zaterdag als heilige dag. Kunnen we dan eisen dat ze op zondag een rustdag houden? Nee. Maar wel is het belangrijk dat er een nationale rustdag is voor het sociale leven: dat ouders tijd hebben voor de kinderen, volwassenen voor hun bejaarde ouders, tijd voor sportevenementen en verenigingsleven. En voor christenen om naar de kerk te kunnen gaan. Dwing christenen niet op zondag te werken. Dat voorkomt heel wat stress en burn-out.

Het is heel belangrijk wederzijds kennis op te doen van de oorsprong en waarde van traditionele feesten, zowel van eigen godsdienst en cultuur als die van de andere.
En als de ene bevolkingsgroep een feest heeft, kan een andere bevolkingsgroep hen ten dienste staan in de horeca, vervoer, zorg en dienstverlening. Leven en laten leven.

Eens hielp ik een islamitische Irakese vluchteling aan een baantje bij een parochiaan van me. Het was net voor hun suikerfeest. De volgende avond stond zijn vrouw aan de deur met een grote taart voor mij. Zo kan het ook.
Pastor Kuipers Rk kerk.