.

Preekgedachten voor de 2e zondag door het jaar C en begin van de bidweek voor de eenheid.

Lezingen: 1 Kor. 12,4-11 en Johannes 2, 1-12

PREEK GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 2013 Bergschenhoek, Pijnacker en Nootdorp

1.verhaal van heeroom Martin en dominee

2.houding tegenover andere kerken vroeger: “wij hebben de waarheid en de anderen zijn leugenaars”

3. De waarheid ligt niet bij een kerk maar bij God en iedere kerk probeert zich daarvoor open te stellen.

4.Iedere kerk ziet bepaalde aspecten van de goede God, maar ieders beeld is ook onvolledig.

5a.Menselijk verstand is te klein om God te begrijpen.
5b.Verhaal van Augustinus op het strand

6. Daarom als kerken met elkaar in gesprek. Twee weten meer dan één. We praten niet langer over elkaar maar mét elkaar.

7. Bruiloft van Kana: op een bruiloft zijn er twee families bij elkaar, met verschillende achtergrond. Vreemden voor elkaar. Misschien ook kerkelijk. De liefde van twee mensen verbindt hen tot één familie.

8. De liefde van Jezus Christus moet ons, kerken, met elkaar verbinden, tot één familie maken.

9. Maria: een verschilpunt?
De manier waarop we Maria vereren verschilt.
Maar over de rol van Maria in de heilsgeschiedenis en het leven van Jezus kunnen we het eens zijn:
– In het verhaal van de bruiloft van Kana wordt zij eerder genoemd dan Jezus!
– Maria is geen goddelijke persoon
– Maria is wel door God uitverkoren om zijn Zoon Jezus aan de wereld te schenken.
– Maria ziet de nood van de mensen: de wijn is op
– Maria lost het niet zelf op. Zij is niet de verlosser of medeverlosser.
– Maar wel middelares: zij legt het probleem van de mensen aan Jezus voor.
– Zij zegt de mensen: “doet maar wat Jezus jullie zeggen zal”.
– dit rotsvast geloof in Jezus, kan Jezus niet weerstaan: hoewel zijn uur om zich openbaar te maken eigenlijk nog niet gekomen was, doet Hij toch zijn eerste wonder.
– Maria is onze voorspreekster en verwijst ons naar God.

Mijn ervaring met mijn straffende vader en bemiddelende moeder.

10. Maria deed de wil van God en is daarin ons voorbeeld.

11. Maria was er ook bij op Pinksteren: wordt daar weer met name genoemd in de bijbel.

12.Paulus: in zijn brief aan de Korintiers: er zijn vele gaven, maar één Geest. Die ene Geest die Maria bezielde, brengt ons tot eenheid in verscheidenheid. In de oecumenische Focolarebeweging noemen we Maria daarom ‘Moeder van de eenheid’.