.

PREEK VAN DE WEEK 1e ADVENTSZONDAG JAAR A

LEZINGEN: EERSTE LEZING: Jesaja 2,1-5 EVANGELIE: Mt.24,37-44
THEMA: Op weg naar een betere wereld

Beste parochianen,

De adventstijd is weer gekomen
In deze tijd horen wij profeten dromen
Van een nieuwe toekomst waar wij allen naar uitkijken.
Maar op tv zien wij nog vele lijken.
Dictators, extremisten, militairen die de mensen terroriseren,
Oorlog, afpersing, vandalisme, ruzies, zullen we het dan nooit eens leren?
Hoe lang moeten wij nog op die toekomst wachten,
Hoe lang moeten mensen nog in leed versmachten?

Wat is eigenlijk de oorzaak van al dit leed?
Is het niet de haat en het egoïsme dat niet van ophouden weet.
Altijd maar meer willen bezitten,
Altijd maar op elkaar blijven vitten.

In Jezus’ tijd was de wereld al een slangennest
En in de tijd van Noach was het ook niet best.
Toen is de zondvloed los gekomen
En de mensen die niet luisterden zijn omgekomen.

Jezus waarschuwt: houdt mijn wederkomst in de gaten.
De één zal worden meegenomen en de ander achter gelaten.
Jullie doen misschien hetzelfde werk zo op het eerste gezicht.
Maar de intentie waarmee men werkt is van meer gewicht.
De één doet het met liefde voor de medemensen,
De ander werkt alleen voor de vervulling van eigen wensen.

Sinterklaas is vroeger wel eens bedreigend overgekomen:
Wie niet braaf was, zou naar Spanje worden meegenomen.
Dreigen is niet meer van deze tijd, hoor ik soms zeggen.
Maar een waarschuwing is wel uit te leggen.
Want een waarschuwing kan voorkomen dat we fouten maken
En ons helpen ons wild geraas te staken.
Hoeveel mensen lopen er uiteindelijk niet vast
Door eigen schuld, door verslaving of een schuldenlast?

God wil niet dat de mens verloren gaat.
Daarom waarschuwt Jezus ons voordat het is te laat.
Laten wij in deze adventstijd anders gaan leven
En elkanders schuld vergeven.
Onze wapens moeten we wegdoen, zegt ons de profeet.
Want geweld is de oorzaak van heel veel leed.

Wat zijn tegenwoordig onze wapens waarmee we iemand kunnen vermoorden?
Geen vuurwapens, maar een scherpe tong en harde woorden.
Woorden kunnen psychisch doden en verminken
Zodat anderen in verdriet en wanhoop verzinken.

Jesaja roept ons op mee te trekken naar de berg van de Heer.
Dat wil zeggen: dat we ons inzetten voor zijn Rijk van vrede, elke dag weer.
Misschien moeten we daarvoor ons leven veranderen
Meer luisteren, kijken naar en aandacht geven aan anderen.
Ook de adventsactie niet vergeten
Zodat onderdrukte volkeren van de blijde boodschap weten.

Vier weken leven we weer toe naar het feest van Jezus’ eerste komst op aarde.
Lang geleden toen Maria haar kind in Betlehem baarde.
Nu wil Jezus in ons hart opnieuw geboren worden en zo in deze wereld aanwezig zijn.
Dan pas wordt dit leven voor alle volkeren een festijn.
Op weg naar een betere wereld, dat is het thema van vandaag.
Dat is beter dan heel veel geklaag.

Toen de Sint nog jong was hoopte hij ook op een wereld vol van zegen.
Daarom bewandelde hij als bisschop bijzondere wegen.
Hij bracht ’s nachts zakjes geld naar een arme edelman met drie dochters die wilden trouwen,
Maar geen geld hadden om een eigen huis te bouwen.
De Sint deelde uit en maakte zo de wereld meer leefbaar.
Als we dat voorbeeld volgen kunnen we goed leven met elkaar.

De Sint wenst u daarom een goede adventstijd,
Waarin u zich op een mooi kerstfeest voorbereidt.

De Sint.