.

preek feest van de heilige familie 2014

2014: Berkel en Bergschenhoek

PREEK VAN DE WEEK ZONDAG H.Familie JAAR B

LEZINGEN: EERSTE LEZING: Gen.15,1-6;21,1-3 EVANGELIE: Lucas 2, 22-40
THEMA: Opa en oma

INLEIDING

Een moeder komt thuis van haar werk. Zij heeft een rotdag achter de rug. Er is ruzie geweest onder het personeel. Zij is moe, heeft nog in de file gestaan en kreeg de schrik van haar leven toen zij door een vrachtwagen gesneden werd. Thuisgekomen vliegen twee kinderen op haar af. Ze zijn goed uitgeslapen en belust op een stoeipartij. Maar vader is net de kleinste aan het verschonen en moet daarna nog even met de auto weg om een tweedehands nachtkastje op te halen bij kennissen. Hoe reageer je dan op die kinderen die zo uitgelaten zijn en er niets aan kunnen doen dat pa en ma er op dit moment geen behoefte hebben aan een stoeipartij?
Zomaar een situatie die elke dag in het gezin kan voorkomen. Ik kijk daarom met ontzettend veel bewondering naar de ouders die met veel opoffering erin slagen een fijn gezin op te bouwen.
We zullen vandaag speciaal bidden voor al onze gezinnen met kinderen. Want we vieren het feest van de Heilige Familie.
Daarbij denken we in eerste instantie aan het gezin van Nazareth, aan Jozef, Maria en Jezus. Maar elke leefgemeenschap en vorm van samenwonenden kan een voorbeeld nemen aan de heilige familie. Zelfs als kerkgemeenschap zijn we geroepen een dergelijk gezin te vormen: een gezin waarin mensen elkaar terzijde staan en met elkaar vreugde en verdriet delen zoals broers en zussen dat doen.

PREEK

* Feest van de H.Familie: ingesteld om de waarde van het gezin te onderstrepen. Om God te danken voor het gezin. Net als vader en moederdag.
* eigenlijk zouden vandaag daarom alle gezinnen hier moeten zijn.
* maar zo kort na kerst, in de schoolvakantie, is dat een illusie.
* we zijn hier voornamelijk met ouderen bij elkaar.
* maar ook ouderen spelen een grote rol in het gezinsleven.

* de meeste gezinnen ervaren het als een weldaad een opa en oma te hebben: gezellig bij opa en oma op bezoek gaan. De kleinkinderen worden er lekker verwend. Opa en oma kunnen in dat opzicht meer doen dan de ouders omdat opa en oma ze niet hoeven op te voeden. Als de kleinkinderen in de pubertijd komen, dan willen ze misschien van opa en oma nog wel eens een goed advies aannemen terwijl ze van de eigen ouders niet meer zo veel aannemen.

* en wat een vreugde kunnen kleinkinderen brengen in het leven van opa en oma: hun zoen, hun verjaardagscadeautjes, hun tekeningen en verhaaltjes, hun onbevangen opmerkingen en vragen.

* Verder is het mij de laatste jaren in diverse gevallen opgevallen dat volwassen en getrouwde kinderen weer op hun ouders terugvallen als er problemen in het eigen huwelijk zijn.

* Daarom is het een grote zegen als er in de familie nog ouderen zijn.

* als we nu eens naar de lezingen kijken van het feest van de H.Familie, dan valt het op dat er heel veel ouderen ten tonele verschijnen:

* in de eerste lezing gaat het over Abraham en Sara, twee mensen op leeftijd, maar nog kinderloos. Maar het zijn twee heel gelovige mensen en ze geloven dat God zijn belofte van een nageslacht zal vervullen. Zij zijn een toonbeeld van geloof en vertrouwen. Bijna tegen beter weten in. Menselijk en wetenschappelijk gezien was het niet meer mogelijk dat ze nog een kind zouden krijgen. Toch gebeurt het.

* en dan kijken we nog eens naar het evangelie. Daar gaat het over een jong echtpaar met een kind. Ze gaan met hun kind naar de tempel om het volgens het voorschrift van de Wet des Heren aan God op te dragen.
In de tempel ontmoeten ze twee ouderen: Simeon, die door de Geest gedreven naar de tempel was gekomen. Hij nam het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof. Hij sprak een zegen uit over het kind.

* en tenslotte zien wij Hanna, hoogbejaard en al lang weduwe. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht, door vasten en gebed.

* zo zie ik de rol van ouderen in onze samenleving, met name van opa’s en oma’s: zij hebben geen haast meer. Zij leven niet meer onder de druk van de prestatiemaatschappij. Zij zijn vrij. Zo hebben zij tijd voor dingen waarvoor de samenleving geen tijd en aandacht heeft: voor de ziel van de mens en voor God.

* als jonge mensen in deze gehaaste maatschappij onder stress leven, dan kunnen ze bij ouderen een luisterend oor vinden. Daar kunnen ze hun verhaal kwijt. Ouderen hebben de tijd om te luisteren en verstaan de kunst om de problemen te relativeren. Even bij ouderen binnen wippen kan rust geven en een verademing zijn.

* ouderen dragen een schat aan kennis, ervaring en levenswijsheid bij zich. Daaruit kunnen jonge mensen putten, zoveel ze willen.

* tenslotte dragen de ouderen de schat van het geloof met zich mee. Zij hebben de tijd om voor de kinderen en kleinkinderen te bidden en hun zorgen en verlangens aan God voor te leggen. Hoe vaak vind ik in het intentieschrift mooie gebeden voor kinderen en kleinkinderen. Dan denk ik steeds: wat een geluk dat die kinderen en kleinkinderen ouders en grootouders hebben die voor hen bidden. Zo worden ze toch steeds onder Gods aandacht gebracht.

* en het geloof van ouderen staat heus niet los van het dagelijks leven en van de problemen van wereld en maatschappij.
Van Simeon wordt gezegd dat hij een man was die de vertroosting van Israël verwachtte. Dat wil zeggen dat hij uitzag naar de bevrijding van Israël van de bezetting door de Romeinen. Simeon voelde zich net als Maria heel sterk met zijn volk en zijn maatschappij verbonden.
En voor Hanna gold hetzelfde. Er staat: “ze sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Israël verwachtten”. Twee bejaarden die niet wereldvreemd waren, die de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgden.

* Maar zij beseften dat de oplossing voor alle maatschappelijke problemen te vinden is in het geloof en in het bijzonder in de boodschap van Jezus Christus. Wanneer alle mensen Jezus volgen en zijn boodschap in praktijk brengen, dan komt er vrede, gerechtigheid, gelijkheid, goedheid en grenzeloos levensgeluk.

* Dit kostbare geloof en inzicht dragen ouderen met zich mee. En daarom vervullen zij een heel belangrijke rol in onze families, in de kerk en in de samenleving.

* Door het gebed van de ouderen, door hun aandacht en zegen kunnen de nieuwe generaties net als Jezus vervuld worden van wijsheid en kan Gods genade op hen rusten.