.

preek 22e zondag jaar A: Weer aan het werk na vakantie

PREEK   22e zondag jaarcyclus A Pijnacker Nootdorp en Bleiswijk 2014

 

LEZINGEN: Romeinen 12, 1-2 en Mt.16,21-27

 

Volgelingen van Jezus Christus,

 

Ik ben vaak met jongeren op kamp geweest. Eén kamp had als thema: “Follow Me”: volg Mij.

Vandaag horen we Jezus zeggen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen”. De jongeren op kamp hebben deze tekst niet gehoord. Die leek mij te zwaar voor jongeren.

Centraal stond het verhaal van de rijke jongeling die Jezus vraagt wat hij nog meer kan doen om het eeuwig leven te verwerven nadat hij vanaf zijn jeugd al goed geleefd heeft en alle geboden heeft onderhouden. Jezus zegt dan: “verkoop wat je bezit, geef het geld aan de armen en kom dan terug om Mij te volgen”.

Jezus volgen: Wat houdt dat in? We hebben de jongeren allerlei vragen voor gelegd in spelvorm, een vragenspel zoals Lifestyle: bijvoorbeeld:

 

  • Je hebt een nieuwe cd gekocht die lekker hard aanstaat. Je vader protesteert. Wat doe je? A. ik zet hem direct zachter – b. ik pak mijn oortjes – c. ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden tot mijn vader ingrijpt. D. ik zet hem uit en wacht tot ik alleen ben.
  • Iemand heeft jou beledigd. Hoe reageer je: a. ik ben het na een dag vergeten – b. ik vergeef het snel – c. ik blijf heel lang boos op die persoon – d. ik ga de volgende dag naar die persoon toe om er over te praten
  • Je vriend gaat er met jouw vriendin vandoor. Wat doe je? A. Ik blijf gewoon vriend met hem. – b. Ik probeer mijn vriendin weer om te praten – c. ik wil ze allebei niet meer zien – d. ik weet niet goed wat ik moet doen
  • Je belt thuis in de huiskamer vaak je vriendin om zomaar te kletsen. Je ouders maken bezwaar. Ze zeggen dat het de onderlinge contacten in het gezin verstoort en de sfeer verpest. Wat doe je? A. Ik bel niet meer – b. ik ga naar mijn kamer en bel daar- c. ik zeg mijn ouders dat ze ouderwets zijn en dat iedereen het tegenwoordig doet – d. ik stoor me niet aan hen en ga gewoon door.
  • De pastoor vraagt om mee te doen met een autowasactie voor een project in de derde wereld. Wat doe je? A. Ik doe alleen mee als ik toevallig die dag vrij ben – b. ik doe zeker mee – c. ik doe alleen mee als vriendinnen ook mee doen – d. Nee, ik heb daar geen zin in.
  • In de winkel geeft het kassameisje je 5 euro te veel terug. Wat doe je? A. Ik zeg niets. – b. Ik geef het terug – c. Ik geef het aan een goed doel – d. Ik vraag aan mijn ouders wat ik er mee moet doen

 

In al deze vragen zit de vraag: ben je bereid jezelf te verloochenen of denk je alleen aan jezelf?

 

We hebben met jongeren over reclame gesproken: reclame die ons wil verleiden tot bezit en consumptie, zelfs tot ontrouw in het huwelijk door het bewust zoeken van een second love. In deze maatschappij worden we verleid tot alsmaar meer egoïstisch genot. “Denk niet aan anderen, alleen aan jezelf”, lijken de advertenties te zeggen. Dat is wat Paulus noemt: “Je gedrag afstemmen op deze wereld”. Dat staat dus haaks op wat Jezus zegt, namelijk jezelf verloochenen en je kruis opnemen..

 

De vakantietijd is een tijd waarin we even de verplichtingen van het betaald werk mogen vergeten. Of de leerplicht. In die zin is de vakantietijd een tijd waarin we wat meer aan onszelf mogen denken: ontspanning zoeken, genieten van de natuur, cultuur, vrijheid en evenementen.

Nu de vakantie weer voorbij is, is het goed om juist in het evangelie van vandaag de kracht te vinden er weer tegen aan te gaan. Om weer los te komen van de aardse dingen waaraan we in de vakantie misschien een beetje gehecht zijn geraakt.

 

Om Jezus’ wil gaan we komende week weer aan het werk. Al is het werk misschien een kruis, we nemen het op om Jezus te volgen. Om zo toch het echte leven te vinden. Want een vakantieleven is toch een beetje een kunstmatige droomwereld. Dat kan niet eeuwig duren hier op aarde. Als we niet meer zouden werken, dan zou de goede samenleving toch snel vervallen tot een chaos. Als er geen verpleging meer zou zijn, geen energie- en watervoorziening, geen winkelpersoneel meer, geen fabrieken die voedsel en kleding produceren, geen onderwijs meer, geen huizenbouw, we zouden binnen een jaar terugvallen tot een prehistorisch nomadenleven.

 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “Wijdt uzelf aan God toe”. Dat is het zelfde als “Volg Jezus”. Dat betekent niet dat we allemaal priester of religieus moeten worden. Er zijn twee manieren om Jezus te volgen. De eerste is die van christen in de wereld zijn door te leven naar Gods wil. Dat is een roeping voor elke gedoopte. De tweede is die van alles achterlaten om in een gewijd of religieus leven Jezus te volgen. Daarvoor moet je een speciale roeping voelen.

“Wijdt uzelf aan God toe” zegt Paulus. We spreken daarom tegenwoordig over gewijden en toegewijden. Het woord ‘toegewijden’ gebruiken we in plaats van het woord “leek”, omdat ‘leek’ een beetje een negatieve klank heeft gekregen, zo van: onkundige, onwetende. We spreken daarom nu niet meer over lekevoorgangers, maar over gebedsleiders of toegewijden.

 

De taak van de gedoopte ligt echter niet in de eerste plaats op het gebied van de eredienst, maar in het dagelijks leven, op het werk, in de school, in het gezin. Daar moeten we ons aan God toewijden, daar moeten we het leven heiligen. “Dat is de geestelijke eredienst die u past”, zegt Paulus.

 

Ik heb op mijn laatste vakantiedag bewust een kerk opgezocht om me weer aan God toe te wijden. Natuurlijk probeerde ik in de vakantie ook een goed christen te zijn en elke dag Gods wil te doen, maar ik wilde Gods zegen en kracht vragen om weer een jaar lang mijn dagelijkse werk goed te kunnen doen.

“Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan bent u in staat uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt”, zegt Paulus.

 

Jezus heeft vaak gezegd tot zijn leerlingen: “Jullie leven wel ín deze wereld, maar zijn niet ván deze wereld”.

Laten we met die nieuwe visie het werkjaar weer oppakken.

Winfried Kuipers