.

paaspreek 2013

PAASPREEK 2013 Bergschenhoek en Nootdorp            Thema: opgewekt leven

 

Opgewekte christenen,

We leven allemaal met volle agenda’s. We vliegen van het ene naar het andere. “Wanneer moet het klaar zijn, chef?” ”Gisteren al”.

Ik hoorde op de radio eens de filemeldingen. De nieuwslezeres zei er achter aan: “Windt u zich niet te veel op. Er is nog leven na de file”.

Plannen, plannen, plannen. En dan gebeurt het: de auto gaat kapot, een personeelslid wordt ziek, je vriendin raakt ongepland zwanger, de computer valt uit,. Paniek. Stress. Vloeken. Slapeloze nachten. Tranquilizers.

Is er nog een ander leven mogelijk? Een leven in harmonie, in vriendschap, in huiselijk geluk, in het ritme van de natuur?

Ja, dat is er. Voor de christen die beseft dat levensgeluk niet te plannen is, maar uit Gods hand ontvangen wordt. Geluk komt op momenten dat je het niet verwacht.

Neem het simpele voorbeeld van verliefdheid. Je gaat misschien wekelijks uit om verkering te zoeken. Maar in de wachtkamer van de tandarts kom je opeens de ware tegen.

Je zoekt je wezenloos naar de brief over de ouderavond, maar je kunt ‘m nergens vinden. Maar als je uit de schuur de potaarde gaat halen, zie je ‘m daar opeens liggen.

Je hebt behoefte aan een goed gesprek en onverwacht komt je vriendin uit je jeugdjaren op bezoek.

 

Lenny Kuhr zong ’t al:’t zijn de kleine dingen, die het doen, die het doen,
Dat kleine beetje zon, waar je al wekenlang op wacht,
die uitgestoken hand, die je van hem niet had verwacht.
Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment,
die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent…
Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag,
dat onverwacht gesprek toen je het helemaal niet zag.

 

Vorige week belde pastor Zuidgeest op dat hij van de huisarts rust moest houden en daarom de Goede
Week vieringen niet kon doen.. Hoe moest dat met alle Goede Week-vieringen die hij zou doen? Ik bleef rustig en heb een oproep gedaan in de kerk van Berkel een priester te zoeken. En ja hoor, de volgende dag kwam er al een bruikbare tip. Geluk is niet te plannen. Geluk wordt je geschonken.

 

Ik vertel u één ervaring uit mijn leven waarin ik dat heel sterk ervaren heb. Een moment dat ik direct gevoeld heb als een genade van God, als een geschenk van boven. U zult het misschien niet kunnen geloven. Ik kon het eigenlijk ook niet, maar het is echt waar gebeurd.

Het was op een zaterdag. Ik was bezig mijn preek te maken. Toen ging de telefoon. Het was een vriend van mij van de Focolarebeweging. De Focolarebeweging is een beweging die er naar streeft dat gelovigen, katholieken, protestanten, moslims, boeddhisten, hindoes, hun geloof vernieuwen, samen beleven en streven naar eenheid. Zij hebben een aantal leefgemeenschappen van waar uit weekenden georganiseerd worden voor families, kinderen of jongeren. Om zo’n jongerenweekend ging het. Ze wilden in Eindhoven een jongerenweekend houden. Daarbij moest natuurlijk muziek gemaakt worden. Tim belde me daarom op met de vraag of mijn kerk nog een drumstel kon lenen. Hij dacht: ze hebben wel een jongerenkoor met een drumstel. Maar het was in Zwijndrecht. Daar had ik geen jongerenkoor en dus ook geen drumstel. Ik zei hem dat ook: “Tim, je hebt pech, ik kan je niet helpen”. Op dat moment gaat de bel van de voordeur. Ik zeg: “Tim, blijf aan de lijn, ik moet even de deur open doen”. Ik loop naar de deur en doe open. Tot mijn verbazing staat er niemand. Maar, het was ongelofelijk, in de voortuin stond een drumstel. …………Van opwinding en verbazing kon ik het Tim nauwelijks zeggen door de telefoon. Maar hij zei direct, “Zie je wel, dit is voorzienigheid. God zorgt voor ons”.

 

Beste mensen, voor de nuchtere rationele denkers onder ons, wil ook nog wel een verklaring geven. Drie maanden te voor was er iemand aan de deur geweest die ontslagen was uit de gevangenis. Hij was aan de drugs geweest en was zo ontspoord. Maar daar vóór was hij drummer geweest in een bandje. Die band was uit elkaar gevallen. Hij had zijn drumstel aan de kerk aangeboden. Ik had gezegd: “We hebben er op dit moment geen nodig, maar breng het maar een keer, ik zoek er wel een goede bestemming voor”. Het drumstel was dus niet uit de lucht komen vallen. Tot hier is het verklaarbaar. Maar dat hij het drumstel juist tijdens dat telefoontje had gebracht, kijk, dat is de voorzienigheid. Dat was niet verwacht. Dat is geluk hebben.

Ik geloof wel dat er iets voor nodig is om dat geluk te krijgen: namelijk openheid voor God. Geloof en vertrouwen in zijn voorzienigheid. De bereidheid om onze eigen plannen en ideeën te laten varen als de omstandigheden van het leven dat vragen. God is niet iemand die zich opdringt. God is geen poppenspeler die ons als marionetten aan touwtjes heeft hangen. Hij is eerder een souffleur die ons toefluistert wat we moeten doen. Als we steeds bereid zijn onze eigen plannen los te laten, dan kan Hij in al onze noden voorzien.

God wil van ons opgewekte mensen maken die vrij zijn. Vrij van materiële zaken, vrij van zorgen die ons gevangen houden in een klein angstig wereldje.

Ik heb een keer een film gezien over een klein meisje: Polly-anne

Polly-anne was een weeskind dat bij een strenge tante in de kost was. Maar het was een vrolijk, opgewekt kind met prachtige, stralende, open ogen en een vlotte babbel. Overal waar ze zwaarmoedige mensen tegenkwam verzon ze grappige dingen om die mensen te laten lachen. De mooiste scène in de film vond ik dat ze met haar tante in een zwaarchristelijke kerk kwam. De dominee preekte nog hel en verdoemenis en de mensen zaten stokstijf of bibberend angstig in de banken te luisteren. Zij wilde wel wat zeggen maar werd door haar tante de mond gesnoerd. In de week daarop komt ze de dominee tegen op een wei. Ze spreekt hem aan en vraagt waarom hij de mensen zo bang maakt. De dominee kijkt het kind verbaasd en verontwaardigd aan en vraagt waar ze de brutaliteit vandaan haalt om dat te zeggen. Het meisje, 10 jaar, antwoordt zonder enige aarzeling of angst: “mijn vader was toevallig ook dominee en die heeft gezegd dat er wel een paar honderd keer in de bijbel staat dat we blij moeten zijn”.

Beste christenen, laten we opgewekt leven. Jezus is opgestaan uit de dood.

Ik ontken niet dat er veel lijden en zorgen in het leven zijn, waar we door heen moeten. Jezus is ook alleen door doodsangst en lijden tot de verrijzenis gekomen. Maar de mens lijdt vaak meer onder het lijden dat hij vreest, dan door het lijden dat hem werkelijk overkomt. Heel veel zorgen creëren we zelf omdat we dingen nastreven die niet in Gods plannen met ons leven liggen.

Al die zorgen mogen we dumpen in het lege graf van Onze Heer. “Als u met Christus ten leven bent gewekt, zegt Paulus, zoekt dan wat boven is, zint op het hemelse, niet op het aardse.”

 

Dat betekent niet dat we passief moeten worden en maar moeten afwachten wat God voor ons zal doen. We houden onze dagelijkse plichten om te werken, te leren, ons gezin te verzorgen, ons in te zetten voor de kerk en de wereld. Wij moeten ons deel doen.

Om iets te winnen in een loterij moet je geluk hebben. Maar je moeten wel loten kopen. Anders win je zeker niets.

Zo is het in het leven ook. Voor het levensgeluk moeten we ons inzetten. Daarna komt het op momenten dat we het niet verwachten. Laten we daarom opgewekt leven.

Ik ben daarom heel blij met de nieuwe paus. We maken als kerk natuurlijk een moeilijke tijd door. De misbruikschandalen. De anti-religieuze kabinetsplannen. De terugloop van het kerkbezoek. Steeds minder deelnemers aan de actie Kerkbalans. Maar de nieuwe paus heeft al in zijn eerste toespraak opgeroepen optimistisch te zijn, positief en enthousiast. Deze nieuwe paus is zelf een geschenk uit de hemel om wat licht te brengen in onze duisternis.

Natuurlijk wordt hij direct al weer beschuldigd van nalatigheid tegen het vroegere militair bewind. Jezus werd beschuldigd van opstand tegen de keizer. In onze tijd zou Hij er van beschuldigd worden niet in opstand gekomen te zijn tegen de keizer. De duivel probeert altijd Gods werk teniet te doen. Maar de paasboodschap zegt ons dat het goede zal overwinnen. Laten we daarom opgewekt leven.