.

Gebed voor het kerstfeest.

Gebed voor het kerstfeest.
Heer, U kent ons hart.
U weet hoezeer wij zoeken naar vreugde en geluk.
Als het donker is zoeken wij naar licht,
als het koud is naar warmte,
zijn we in nood dan zien we uit naar iemand die kan helpen.
Kom dan in ons bestaan, neem ons bij de hand,
verwarm ons hart, verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde, die alle begrip te
boven gaat.
Door Jezus, onze Heer, deze nacht geboren, tot ons geluk en
uw glorie in de eeuwen der eeuwen.