.

“Natuurlijk bestaat God. Geef je zorgen aan Hem en geniet samen van zijn schepping.”

INLEIDING

We zijn deze week allemaal geschokt door de vernielingen die criminelen heb aangericht na de invoering van de avondklok. Het was van het begin af aan welk duidelijk dat het om asociale mensen gaat, die alleen uit waren op relletjes. Mensen die in hun vrije tijd niets nuttigs doen voor anderen, voor verenigingen of mensen in nood en zich daarom door de avondklok beknot voelden in hun vrijheid.

Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen pleziertjes, zelfgenoegzaam is, leeft asociaal. God is niet asociaal; Hij is niet een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen. De drievuldige God is in wezen ‘sociaal’, een gemeenschap, een eeuwige uitwisseling van liefde. Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, uitwisseling, deelneming en liefde. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar.

Maar ook wij hebben misschien wel momenten dat we zelfgenoegzaam zijn. Laten we ons eigen geweten onderzoeken en weer beginnen met een schuldbelijdenis.

LEZINGEN:    EERSTE LEZING:  1 Kor.7,32-35        EVANGELIE: Marcus 1,2128

THEMA: “Natuurlijk bestaat God. Geef je zorgen aan Hem en geniet samen van zijn schepping.”

PREEK

Deze week stond in het Nederlands Dagblad een berichtje over een miljonair die een half miljoen dollar belooft aan iemand die kan bewijzen dat er leven is na de dood.

Jaren geleden verscheen er in het blad Spits een foto van een engelse dubbeldeksbus met daarop de tekst “There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life”

Er is waarschijnlijk geen God. Stop nu je zorgen en geniet van je leven.

Met deze dubbeldeksbus reden atheïsten in Engeland rond. De campagne werd in meerdere steden gevoerd. Een van de sponsoren was de wetenschapper Richard Dawkins, auteur van de bestseller The God Delusion (‘God als misvatting’). Dawkins hoopte dat de slogan mensen tot nadenken aanzette.

Tot zover het krantenbericht.

Eens kreeg ik een mail via mijn internetpastoraat waarin een anonieme 15-jarige jongen schreef

Hallo meneer Kuipers,
Ik zou graag willen weten hoe ik me makkelijk kan uitschrijven bij de kerk. Ik ben gedoopt en gevormd maar ben een atheïst. Ik weet dat er geen God bestaat en dat het allemaal onzin is. ….Ik, en 99% van alle andere atheïsten, weten namelijk dat het Christendom nogal de wereld probeert over te nemen, evenals de Islam en andere grote geloven. Ik wil dus niet in een of ander register dat toebehoort aan de christelijke kerk staan.
En daarbij, dopen is alleen water over je hoofd heen gieten, niets speciaals aan zoals mensen van de kerk ons proberen wijs te maken.
Zogenaamd “heilig” water bestaat namelijk niet. Mensen die dat “zegenen” zijn normale mensen waar niets speciaals aan is. Of het zijn puur slechte mensen zoals de Paus.

Nou, dat is duidelijk, beste parochianen. Een 15-jarige jongen heeft ontdekt dat al die miljoenen joden en christenen van de afgelopen 4000 jaar zich vergist hebben. En dat de paus puur slecht is. Deze jongeman moet wel buitengewoon begaafd zijn dat hij dat allemaal weet.

Ik heb hem o.a.  teruggemaild: Jongeman, hopelijk begrijp je wel dat een aantal opmerkingen in jouw mail mij, als overtuigd gelovig priester, geen plezier doen.

Het belangrijkste gebod in de bijbel is : “Heb God lief en de naaste als jezelf”. Dat we in dat laatste als christenen niet altijd slagen is een feit. We zijn maar gewone mensen met fouten en gebreken en bidden God vaak om vergeving. Maar ons ideaal is en blijft toch een betere wereld.

Voor een betere wereld is het nodig dat gelovigen en niet-gelovigen elkaar respecteren. We moeten deze aardbol toch samen delen.

Daarom zou het mooi zijn als jij leert hoe je je eigen mening kunt zeggen zonder een ander te kwetsen.

Je schrijft bijvoorbeeld: “Ik weet dat er geen God bestaat en dat het allemaal onzin is.”

Je zou ook kunnen zeggen: “Ik denk dat er geen God bestaat, ik vind dat het allemaal onzin is”.

Dan blijf je wat bescheidener en blijft er wat respect voor andere meningen.

 

Ik kreeg weer een mailtje terug waarin hij zijn excuses aanbood voor zijn beledigingen.

Na 40 jaar priesterschap schrik ik gelukkig niet meer van dit soort berichten.

Het is in de geschiedenis nooit anders geweest. In alle tijden en landen zijn er mensen geweest die zich van het geloof hebben afgekeerd, die zich tegen God keerden en geloof en kerk probeerden te bestrijden en zwart te maken.

Het was in Jezus’ leven al zo: Jezus wordt er mee geconfronteerd in de synagoge in zijn eigen woonplaats Kafarnaüm: Een man was in de macht van een onreine geest. En hij schreeuwde tegen Jezus: ”Wat heb je met ons te maken? Je bent gekomen om ons leven te bederven”.

Deze man was in de macht van een onreine geest. Wij moeten ons onder de macht stellen van de Heilige Geest. Deze man schreeuwde. Maar wie gelijk heeft schreeuwt niet, zegt een spreekwoord. Wie gelijk heeft hoeft anderen niet te overstemmen want die mag erop vertrouwen dat de waarheid in zich de kracht heeft aan het licht te komen. Waarheid duurt het langst, zegt een ander spreekwoord.

Eén verschil tussen de bezetene van toen en atheïsten van nu: de bezetene geloofde wel in Gods bestaan en in de heiligheid van Jezus.

We hoeven niet bang te zijn voor dergelijke campagnes als die in Engeland: Jezus heeft er de macht over. Jezus brengt de onreine geest tot zwijgen en verjaagt hem. De kerk is altijd het snelst gegroeid tegen de verdrukking in.

We moeten ons er wel bewust van zijn dat de slogan op de bus een paar valse voortellingen van zaken geeft. “Now, stop worrying and enjoy your life”. “Maak je geen zorgen en geniet van het leven”. Maar dat is nu juist één van de belangrijkste boodschappen van Jezus. En Paulus schrijft het aan de Korintiers: “Broeders en zusters, ik zou willen dat jullie zonder zorgen waren”. Als ongehuwde heeft hij niet de zorg voor aardse zaken en dat voelt hij als een grote vrijheid en vreugde en hij zou graag iedereen van die zorgen bevrijden. Een leven in dienst van de Heer is een zorgeloos leven.

We mogen onze zorgen aan God toevertrouwen. We mogen zorgeloos leven. En door onze naastenliefde, medelijden, medeleven, behulpzaamheid en bereidheid om te delen kunnen anderen dat ook: de mensen in de arme landen, kinderen die in slechte omstandigheden geboren worden en opgroeien.

En we mogen als christenen ook van het leven genieten. Want alle fijne dingen zijn een gave van God. Juist als gelovigen kunnen we van het leven genieten en door soberheid en zuinigheid ervoor zorgen dat nog vele generaties na ons van het leven kunnen genieten. Wij genieten niet van het leven ten koste van anderen, maar dragen verantwoordelijkheid voor het bewaren van Gods schepping. Zorgeloos, maar wel zorgzaam.

Onze slogan wordt dus: “Natuurlijk bestaat God. Geef je zorgen aan Hem en geniet samen van zijn schepping.”