.

Mopje n.a.v. naamkeuze nieuwe paus

Het is heel bijzonder dat de nieuwe paus als Jezuiet de naam Franciscus gekozen heeft. Jezuieten zijn altijd geleerden geweest, vaak professoren met goede inkomens. Franciscanen waren eenvoudige broeders, in het verleden ook wel ongeletterd en in ieder geval volgens het oorspronkelijke ideaal straatarm. Het volgende mopje heb ik uit de mond van een Jezuiet gehoord:

Een Franciscaan en een Jezuiet sterven tegelijkertijd en komen dus op hetzelfde moment bij de hemelpoort aan. Petrus kijkt even in zijn grote boek en zegt tegen de Franciscaan dat hij direct door mag lopen, de hemel in. De Jezuiet moet echter in de wachtkamer plaatsnemen, want Petrus wil even met de Heer Jezus zelf overleggen. Even later komen er in de hemel allerlei activiteiten op gang: er wordt een rode loper uitgelegd voor de hemelpoort, er worden slingers opgehangen, engelenkoren en orkesten stellen zich op bij de ingang van de hemel en Jezus zelf komt tenslotte naar de ingang toe. Dan gaat de hemelpoort open en de Jezuiet wordt binnengehaald. Jezus heet hem persoonlijk welkom met een hartelijke handdruk en de orkesten en engelenkoren beginnen te spelen en te zingen.

De Franciscaan die net binnen was ziet dit alles met verbazing aan. Hij gaat zijn beklag doen bij God de Vader zelf: “Wat heeft dit allemaal te betekenen? Dit is toch onrechtvaardig? Ik heb altijd in armoede geleefd en alles opgeofferd om dienstbaar te zijn aan de minsten der mensen. Ik heb met hen honger geleden, dorst gehad en vele ontberingen doorstaan. Ik word dan wel de hemel binnen gelaten maar door niemand welkom geheten of bedankt. En die Jezuiet, die een luxe leven heeft geleid, en altijd door de mensen geprezen is, onderscheidingen en titels heeft gekregen op aarde, die wordt met alle pracht en praal binnengehaald en persoonlijk door de Heer verwelkomd? Ik dacht dat de rollen hier omgedraaid zouden worden en alle onderscheid rechtgetrokken zou worden?”

“Maar begrijp je dit dan niet?”, antwoordt God de Vader. “Franciscanen komen hier dagelijks binnen, maar dat een Jezuiet in de hemel komt dat is zo’n zeldzaamheid ……….”.