.

Moederliefde en geloofsopvoeding

6E ZONDAG VAN PASEN mei 2015 Nootdorp, Bergschenhoek en Bleiswijk

 

 

INLEIDING OP DE EERSTE LEZING Handelingen 10

 

In de paastijd horen we verhalen over het werk van de apostelen na Pinksteren. De eerste lezing zoals die in het boekje afgedrukt staat is een klein knipsel uit een groot en boeiend verhaal. Het is spijtig als we die verhalen nooit horen. Daarom zullen we vandaag het hele verhaal voorlezen over een zekere Cornelius, een romeinse soldaat die geen jood was, maar wel gelovig. Het was voor de joden niet toegestaan het huis van heidenen binnen te gaan en onrein vlees te eten. Cornelius nodigt Simon Petrus uit bij hem te komen. Hoe loopt dat af? We lezen nu uit de Handelingen het hele hoofdstuk 10. Dat is wat lang, maar de pastoor zal wat korter preken.

 

PREEK

 

Moederdag en lezingen over de liefde. De band is snel gelegd. De moederliefde voor een kind is heel vertederend. Maar hoe christelijk die liefde is, blijkt pas als de moeder lijdt om haar kind.

Hoeveel moeders lijden niet omdat hun kinderen verkeerde wegen opgaan: de weg van onverschilligheid, van het generatie conflict, moeders die lijden omdat kinderen van huis weglopen, niets meer van zich laten horen, met een slechte vriend of vriendin omgang hebben die de sfeer en harmonie in het gezin verzieken, door brutaliteit, door geldverspilling, door uitspattingen op seksueel gebied, egoïsme, bazigheid, drankverslaving, drugsgebruik.

 

Een klassiek voorbeeld van zo’n lijdende moeder is de heilige Monica. Ze leefde in Noord Afrika.

Op 17-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan man van 40, een heiden, wel goedhartig, maar opvliegend van aard. Ze werd nogal eens door hem geslagen en afgeranseld. Ze leed in stilte.

Man ontrouw in het huwelijk door omgang met andere vrouwen.

Monica vond kracht in haar geloof om dit lijden te dragen.

3 kinderen. Oudste: Augustinus. Werden niet gedoopt, wel in geloof opgevoed door Monica. Zijn vader hield wel van hem en had alles over voor een goede studie van zijn zoon.

Toen Augustinus 16 was liet hij zijn geloof los en werd hij overmeesterd door zinnelijke lusten.

De diepgelovige Monica drukte haar zoon op het hart toch geen verkeerde wegen te gaan. Maar, schrijft Augustinus later zelf: “haar woorden daalden niet tot in mijn hart en ik weet nog hoe zij mij onder vier ogen diep bekommerd vermaande dat ik geen ontucht zou bedrijven”.

Augustinus ging echter ver van huis studeren en de woorden van moeder waren tevergeefs. Vader was er juist trots op dat zijn zoon man geworden was en dat ook door mannelijke daden bewees.

Augustinus werd baldadig en pleegde diefstal. Hij ging samenwonen met een meisje en het bleef niet alleen bij wonen.

Monica treurde diep, heel diep. Ze huilde en bad tot God voor haar zoon. Ze bad heel veel, steeds onder tranen. Haar man overleed. Aanvankelijk besloot ze dat haar zoon de deur niet meer inkwam, maar in haar gebed veranderde haar gezindheid: ze besloot zelfs bij haar zoon in huis te gaan wonen om hem te helpen. Dat was natuurlijk een moeilijke stap. Net als Petrus die bij een heiden op bezoek moest gaan en daar onrein voedsel moest eten.

Ondertussen werd Augustinus ontevreden over veel aardse zaken en zocht hij naar waarheid. Hij kwam tot geloof maar niet het geloof van zijn moeder. Hij sloot zich aan bij een sekte.

Monica bleef volhardend bidden. Haar moederliefde en liefde voor God verflauwden niet.

Ze ging naar een priester met het verzoek eens met haar zoon te gaan praten. Haar zoon was zo geleerd geworden dat zij zelf geen weerwoord meer had tegenover de opmerkingen en uiteenzettingen van haar zoon. De priester was er echter niet toe bereid omdat Augustinus er nog niet voor openstond. De

priester raadde haar aan te blijven bidden en toen Monica in tranen uitbarstte zei hij: “Zowaar als u leeft, het is uitgesloten dat een zoon van zoveel tranen verloren gaat”.

Augustinus werd leraar. Hij opende een eigen school in Noord Afrika. Maar zijn drang naar beroemd worden dreef hem naar Rome. Monica was diep teleurgesteld over zijn beslissing om te vertrekken. Ze ging met hem mee tot aan de zee en smeekte hem terug te keren of haar mee te laten gaan naar Rome.

Terwijl Monica biddend de nacht doorbracht in een kerkje vlak bij het schip, vertrok Augustinus heimelijk. Monica gaf ’t echter niet op en reisde haar zoon achterna.

Een tijd later vond zij hem weer. Augustinus vertelde haar dat hij bij de sekte weg was maar dat dat niet betekende dat hij christen was geworden. Monica antwoordde kalm en vol vertrouwen dat ze dat voor haar dood toch nog zou meemaken. De school van Augustinus in Rome ging failliet.

Toen vertrok hij naar Milaan om daar leraar te worden. Hier kwam hij in contact met de grote redenaar Ambrosius, een heilige bisschop. Monica kwam ook naar Milaan en bracht haar meeste tijd door in de kerk. Ambrosius feliciteerde Augustinus op een dag zulk een moeder te hebben.

Augustinus voelde zich gevleid door deze woorden van één van de grootste redenaars van die tijd en kreeg steeds meer achting en liefde voor het geloof van zijn moeder.

Er kwam echter nog één beproeving voor haar. Augustinus was zwak en ging nog eens een onwettige relatie met een vrouw aan. Monica bleef bidden voor haar zoon. Nu werd haar gebed verhoord.

Augustinus gaf zich op voor het doopsel. Eenmaal gedoopt wilde hij een nieuw leven beginnen. Hij wilde terug naar Afrika.

Onderweg daar naartoe werd Monica ernstig ziek en stierf. Haar moederliefde en liefde voor God hadden echter haar zoon gered en Augustinus werd één van de grootste heiligen en kerkleraren uit de kerkgeschiedenis.

 

De liefde is het belangrijkste in de opvoeding en elke moeder is van nature in staat die te geven. En als kinderen dan niet vanzelf geloven of het geloof loslaten in de pubertijd, dan mogen moeders er op vertrouwen dat hun kinderen vroeg of laat weer terugkomen op het geloof dat moeders hebben meegegeven. Misschien pas na haar dood. Ik heb het wel meegemaakt. Liefde en geloof geven samen de kracht om te lijden en te blijven hopen.