.

Moeder Teresa

Heilige Moeder Teresa ontmoet.

Heeft u ooit wel eens een levende heilige ontmoet? Ik had het voorrecht Moeder Teresa een keer te ontmoeten. Ik deed wel eens de H. Mis voor de Missionaries of Charity in Rotterdam en ga elk jaar met vormelingen naar hen toe.
Toen Moeder Teresa daar eens op bezoek kwam, werd ik uitgenodigd om bij de eucharistieviering in de kathedraal te zijn. Na afloop stond ze bij de uitgang om mensen een handje te geven. Ik wilde langs een andere uitgang ongemerkt de kerk verlaten, maar een zuster zag me, snelde naar me toe en trok me mee om me aan Moeder Teresa voor te stellen. Het was een korte, maar onvergetelijke ontmoeting. Ze was zeer klein en moest recht omhoog kijken om me aan te kijken. Maar op dat moment was ik de enige die voor haar telde te midden van een massa mensen. Ze keek me recht in de ogen, vroeg hoe lang ik al priester was en zei me dat dat een bijzondere uitverkiezing was waaraan ik trouw moest blijven.

Ik heb vaak over Moeder Teresa verteld op scholen en in preken. Ik heb haar gezien op een katholieke jongerendag. Ook ben ik in India bij het Moederhuis geweest, waar ze begraven ligt.

Wat ik in haar bewonder is dat ze altijd zo’n brede gelukkige glimlach op haar gezicht had ondanks alle ellende die ze gezien heeft. Een aantal uitspraken van haar die mij bijzonder geraakt hebben:
“Zorg dat iedereen die naar je toekomt, blijer en opgewekter weggaat. Wees een levend voorbeeld van de goedheid van God: goedheid op je gezicht, goedheid in je ogen, goedheid in je glimlach, goedheid in je warme vrijheid. Heb altijd een glimlach voor kinderen, voor armen, voor allen die lijden en eenzaam zijn. Geef ze niet alleen goede verzorging, geef ze ook je hart.”

“Vreugde hebben we nodig, zij is onze kracht, zelfs lichamelijk. Een zuster die vol vreugde is, verkondigt zonder te preken. … Misschien kunnen we maar weinig geven, maar de blijdschap die bruist in een hart dat van God houdt, kunnen we altijd schenken. Blijdschap is zeer communicatief”.

“We noemen onszelf Missionarissen van Naastenliefde omdat we gezonden worden om te getuigen van zijn evangelie van liefde en barmhartigheid.”.

“Heilig zijn is geen luxe voor een religieuze elite, is niet voorbehouden aan sommige mensen. Iedereen, jij, ik wij allemaal zijn geroepen om heilig te worden.”

“Ware heiligheid bestaat uit het doen van Gods wil met een glimlach”.

“Als je geen honderd mensen helpen kunt, help er dan eentje”.

“Wij kunnen geen grote dingen doen. Maar wel kleine dingen met een grote liefde”.

“Een gezin dat samen bidt, blijft tezamen. Dat er in de wereld van vandaag zoveel ellende en verdriet is, heeft mijns inziens te maken met een gebrek aan liefde in het gezinsleven. We hebben geen tijd voor onze eigen kinderen, we hebben geen tijd voor elkaar“.

” Ga nooit naar bed zonder ‘sorry’ tegen elkaar gezegd te hebben ”

“Wie is Jezus voor mij? Hij is de dakloze die ik welkom heet, de zieke die ik verzorg, het kind dat ik onderwijs, de eenzame die ik ondersteun.”

“Hoe kunnen we blijven liefhebben? Door de eucharistie, de heilige communie. Als we Jezus kunnen herkennen in het gebroken brood, dan kunnen we Hem ook herkennen in de gebroken lichamen van de zieke en de stervende.”.

Moeder Teresa had een sterke band met Frere Roger Schutz, de protestante stichter van de communiteit van Taize. “De onenigheid onder de christenen wordt steeds onverdraaglijker. Ook al zijn we verschillend, wat voor zin heeft het om te zoeken naar wie gelijk heeft en wie fout zit? In onze zoektocht nar verzoening moeten we van elkaar houden zoals Jezus van ons houdt”.

Over het rijke westen: “De armoede van Europa en Amerika vind ik veel groter dan de armoede van Afrika en India. Waarom? Als ik in India iemand van de straat opraap die dood gaat van de honger, dan geef ik hem een schep rijst. Daarmee is het opgelost. … Maar een eenzaam mens, iemand die door niemand gewenst wordt, door niemand bemind … dat is verschrikkelijk. Dat is ook zoveel moeilijker te bestrijden. … Dat is werkelijk grote armoede. ”

Leven is liefhebben en bemind worden. Waarom zouden we het dan niet met volle overgave opnemen voor de kinderen? Geen enkele jongen of meisje mag verstoten worden of liefde tekort komen! Elk kind is een teken van Gods liefde. Dat geldt voor alle kinderen ter wereld. Als je hoort dat een vrouw haar kind niet wil, dat ze het wil laten aborteren, overtuig haar dan om het kind bij mij te brengen. Ik zal het liefhebben als een kind van God. .. Het leven behoort God toe en wij hebben niet het recht het te beëindigen”.

Bij de ontvangst van de Nobelprijs voor de vrede in 1979:
“De grootste vernietiger van de vrede vandaag is de schreeuw van de miljoenen ongeboren kinderen die worden vermoord. … Niemand praat over de miljoenen kleintjes, die hetzelfde leven als jij en ik hebben ontvangen: het leven van God. En wij zeggen niets. Wij laten het toe. … Laten wij hier en nu vandaag een sterk voornemen maken om elk klein kind, elk ongeboren kind te beschermen. … Ik denk dat we met Gods genade in staat zullen zijn om vrede in de wereld te brengen”
Moeder Teresa
(Donderdagavond wil ik om 19.30 uur op de pastorie in Berkel een video over haar laten zien).

De meeste uitspraken heb ik uit het nieuwe boekje van Adveniat. Ik wil het voor parochianen bestellen. Als ik aan 100 bestellingen kom, krijgt u het voor een euro. Zo niet, dan kost het u 5 euro.

Met een vredeswens,
Winfried Kuipers