.

Klimaatmars

KLIMAATMARS
Ik was eind januari in Panama voor de Wereldjongerendagen. Een supermoderne binnenstad werd omringd door sloppenwijken waar we zeer gastvrij door de bewoners ontvangen werden, onderdak kregen in zeer armoedige woningen en opwekkende vieringen in een eenvoudige kerk hadden met enthousiast zingende, klappende en dansende jongeren.
Bij de kerk werd al ons afval gescheiden ingezameld omdat paus Franciscus voortdurend oproept tot bescherming van het milieu. Overgebleven eten werd ingezameld voor arme gezinnen in die wijk. Maar langs de zandwegen naar de gastgezinnen lagen bergen rotzooi: plastic flesjes, oude kleding, een kapotte wastafel, volle vuilniszakken, autowrakken, bouwafval, etc. Regelmatig werd er de brand in gestoken. Oude autobussen stootten wolken roet uit. De arme bevolking heeft geen geld voor recycling, milieuvriendelijke afvalverwerking of duurzame productie.
De paus heeft in zijn encycliek Laudato Si gezegd: ”Jongeren eisen van ons een verandering. Zij verbazen zich hoe iemand kan beweren te bouwen aan een betere toekomst zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die uitgestoten worden”.
In een kruiswegoverweging stond: “Het is typisch van de machtigen te denken dat alles hun toebehoort: het leven, de mensen, de wereld. Jezus, staande voor Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer, biedt ons een suggestief en bewonderenswaardig contrast: Hij is de Heer van alles. Op een dag zal de hele schepping overgegeven worden aan zijn glorieuze aanwezigheid omdat God deze wonderlijke wereld in handen van de mensheid gegeven heeft. Zoals Pilatus dachten wij over alles te kunnen beschikken en de schepping tot slavernij te kunnen brengen voor de ambities van enkelen, die dachten de meesters te zijn terwijl ze alleen maar verzorgers waren.
Heer, wendt uw ogen niet van ons af wanneer we het ecosysteem veranderen, wanneer we de voedingskracht van de natuur verzwakken, wanneer we de wateren vervuilen, het diepe blauw van de zee of het poolijs. Red ons van de wrede onverschilligheid voor onze gezamenlijke toekomst en laat ons niet onze planeet naar de ondergang slepen.”.
Volgende week begint weer de 40-daagse vastentijd. We zouden die dit jaar in het kader van duurzaamheid en het behoud van de schepping kunnen stellen: bijvoorbeeld door minder of geen vlees te eten. Milieu- en dierenbeschermingsorganisaties hebben de paus een miljoen euro aangeboden, te besteden aan milieuprojecten, als hij 40 dagen veganistisch gaat leven.
We zouden eens de fiets kunnen pakken of gaan lopen, in plaats van de auto, om korte afstanden af te leggen.
En we kunnen op 10 maart ’s middags meedoen aan de grote Klimaatmars op de Dam in Amsterdam om de regering duidelijk te maken dat de klimaatmaatregelen niet langer op de lange baan mogen worden geschoven. De kerken lopen, geïnspireerd door Laudato Si van paus Franciscus, mee in deze mars. Zij starten bij de Dominicuskerk in de Spuistraat 12 om 12.30 uur.