.

kerstpreek 2017: Geef het door

GEEF HET DOOR

Ik vond in de boekenkast van de pastorie in Berkel een DVD met een verfilming van een roman van Catherine Ryan Hyd met de titel: Betaal het voort, vrij vertaald: Geef het door.

Het gaat over een brugklasser, Trevor genaamd, die voor het vak maatschappijleer een project moet bedenken om de wereld een beetje beter te maken. Hij bedacht het volgende: als ik nu een goede daad verricht voor een ander en ik vraag die ander er niets voor terug te geven, maar om weer voor drie andere mensen een goede daad te doen, dan zal er in korte tijd een wereld vol goedheid, vriendelijkheid en vrede ontstaan.

Hij begint zelf door zijn gescheiden moeder thuis te helpen in het huishouden en de leraar maatschappijleer uit te nodigen bij hem thuis te komen eten in de hoop dat die met zijn moeder een relatie zal krijgen.

Hij wordt echter snel teleurgesteld: zijn moeder is verslaafd aan de drank en gooit in een woedende bui het hele huis overhoop en de leraar maatschappijleer is een getraumatiseerde man die in zijn jeugd door zijn ouders zwaar mishandeld is en erg gesloten en afstandelijk blijft.

Er veranderde dus niets door het project van Trevor. Trevor wordt wel gevraagd zijn project te presenteren in een landelijk TV-programma. Voordat het interview wordt uitgezonden gebeurt er iets verschrikkelijks: een jongen wordt op het schoolplein gepest en in elkaar geslagen door een aantal asociale jongens. Trevor ziet dat gebeuren en na enige aarzeling besluit hij het slachtoffertje te hulp te komen. In het gevecht dat dan ontstaat trekt één van de daders een mes en steekt Trevor neer. Trevor overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Zijn interview wordt toch uitgezonden op TV. Er wordt bij verteld dat Trevor slachtoffer is geworden van een steekpartij toen hij een goede daad verrichtte. En toen veranderde alles. Toen kwam er wel een kettingreactie van goedheid op gang.

Bijvoorbeeld: een journalist heeft ergens zijn auto geparkeerd en als hij terugkomt ’s avonds laat om naar huis te gaan en in de stromende regen bij zijn auto komt, blijkt dat deze opzij aangereden is en total loss is. Een toevallige voorbijganger, die de uitzending over Trevor gezien heeft, biedt de journalist zijn splinternieuwe en peperdure BMW aan om te lenen. De journalist begrijpt er niets van. Hoeft hij er niet voor te betalen? Nee, hij moet alleen voor drie andere mensen een goede daad doen.

En de leraar maatschappijleer gaat uiteraard de moeder van Trevor condoleren (dat is het tegenovergestelde van feliciteren, condoleren is troosten van iemand die veel verdriet heeft) en, jawel, het eind van het liedje is dat hij toch een relatie krijgt en trouwt met Trevors moeder, die de drank afzweert.

Het is geen christelijke film, maar toch zag ik er een overeenkomst in met het leven van Jezus: Jezus kwam ook ter wereld om een kettingreactie van goedheid, vrede en vriendschap op gang te brengen. Ook Jezus werd teleurgesteld dat velen Hem niet wilde volgen. Ook Jezus nam het op voor de kleinen, de uitgestotenen, de slachtoffers van haat en geweld,

Ook Jezus werd uiteindelijk zelf slachtoffer van gewelddadige machthebbers. Maar ook na zijn levensoffer veranderde alles: na zijn dood, kwam er uiteindelijk toch een kettingreactie van goedheid, geloof, hoop en liefde tot stand in deze wereld. Via duizenden heiligen en miljoenen mensen van goede wil, gaat die golf van goedheid en liefde nog steeds door in deze wereld tot op de dag van vandaag.

Geef het door. Het staat ook in vele kerstliederen:

“Wij willen geven: hart en geest en leven ….”

Glorialied: Laten wij nu samen zingen; Iedereen en overal, van het kleine en geringe, dat de toekomst hebben zal; Laten wij nu samen zingen van het licht dat toen verscheen, dat de kleinen en geringen hoop geeft, dwars door alles heen

 Familieviering: in de voorbeden: Wij bidden of u ons wilt helpen deze vrede mee naar huis te nemen en door te geven aan de mensen om ons heen.

de engelen geven de Blijde Boodschap door aan de herders. ”Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over Hem gezegd had.”. Zij gaven dus op hun beurt ook weer de Blijde Boodschap door. Ook wij moeten die Blijde Boodschap doorgeven aan elkaar..

De drie koningen gaven hun rijkdom door: goud, wierook en mirre.

Met kerstmis heeft God een nieuw project gestart: het project Geef het door. Jezus is er mee begonnen. Hij heeft er zijn leven voor gegeven, figuurlijk en letterlijk, door zijn inzet, zijn verkondiging van de Blijde Boodschap en zijn levensoffer aan het kruis.

Men zegt wel eens: Kribbe en kruis waren van hetzelfde soort hout gemaakt.

Jezus vraagt ons met zijn project mee te doen. Daarom vraag ik het u en jullie ook, hier en nu, rechtstreeks: wie wil er mee doen aan het project van Jezus ??? Geef het door: geloof, vrede en liefde. Steek je hand op als je mee wilt doen.

(Als er mensen zijn die niet de hand op steken: voor hen moeten we dan maar onze eerste goede daad doen om ze over de streep te halen; misschien zijn zij ook wel getraumatiseerd of teleurgesteld in medemensen; laten we dan speciaal voor hen bidden in deze kerstdagen)