.

Kerst: God heeft medelijden

kribbe-en-kruis 

Wij vieren de dagen van een kind in de stal,

ontwapenend klein, en een vreugde vooral

voor mensen die onrecht of pijn moeten lijden,

Hij deelt hun verdriet en staat aan hun zijde.

Ik wens al mijn bezoekers een zalig kerstfeest.

pastor Winfried Kuipers

uw internetpastoor

 Gebed

Heer, U kent ons hart.

U weet hoezeer wij zoeken

naar vreugde en geluk.

Als het donker is

zoeken wij naar licht,

als het koud is naar warmte,

zijn we in nood

dan zien we uit

naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,

neem ons bij de hand,

verwarm ons hart,

verlicht ons pad.

Spreek tot ons uw woord van vrede

en laat ons geborgen zijn in uw liefde,

die alle begrip te boven gaat.