.

katholieken zijn wereldburgers

Katholieken: eerste wereldburgers

 

“Voor koningin en vaderland, hoezee” Als kinderen moesten we dit meezingen bij de aubade op koninginnedag. Maar de katholieke school stond altijd helemaal achteraan. Zelfs als kind vroeg ik me al af waarom Nederland beter was dan andere landen en je voor koningin en vaderland je leven zou moeten geven. Toen de abortuswetten goedgekeurd werden had het nationalisme in mij helemaal afgedaan. Sindsdien hang ik de Nederlandse vlag niet meer uit op koninginnedag. Moet ik trots zijn op een land waar het kwetsbare leven niet meer beschermd wordt? Een land waar drugsgebruik getolereerd wordt? Een land waar je wel gestraft wordt voor foutparkeren terwijl je een stervende bezoekt, maar een fietsendief met een waarschuwing vrijuit gaat? Een land waar homohuwelijken gesloten worden? Een land waar Gods wetten met voeten getreden worden? Een land waar op tv alles getoond en gezegd mag worden wat mensen beledigt en tegen elkaar opzet en waar godsdienst bespot mag worden in naam van vrije meningsuiting? Moet ik daar trots op zijn?

 

Jezus doorbrak elke vorm van nationalisme. Hij had de moed om juist allochtonen ten voorbeeld te stellen aan bekrompen, zelfvoldane joden: bijvoorbeeld de barmhartige Samaritaan en de Samaritaan die als enige van 10 genezen melaatsen Jezus kwam bedanken. De Romeinse honderdman die zich niet waardig voelde om Jezus onder zijn dak te ontvangen. Jezus zegt dat Hij nergens in Israël zo’n groot geloof gevonden heeft als bij deze man.

 

Jezus zond zijn leerlingen uit over de hele wereld, om alle volkeren tot zijn leerlingen te maken. Daarmee doorbrak Hij het joodse nationalisme. “Katholiek” betekent letterlijk vertaald uit het Grieks: ‘wereldwijd’. Daarmee onderscheidde het christendom zich van het jodendom. Katholieken hebben zich altijd al wereldburgers gevoeld. Katholieken waren 2000 jaar geleden al de eerste wereldburgers. We zijn immers allemaal kinderen van God en zijn Rijk kent geen landsgrenzen. Onze missionarissen zijn er altijd op uitgetrokken om de wereld één te maken in Christus. Nederlandse missionarissen zijn ook naar Argentinië getrokken om daar de Blijde Boodschap te brengen. Zo komt het dat koningin Maxima katholiek is en zich op de eerste plaats een wereldburger voelt. Daar mogen we trots op zijn. Dat geeft hoop voor een toekomst met wat meer vrede.