.

JEZUS HELPT ALLE MENSEN

JEZUS HELPT ALLE MENSEN

INLEIDING met foto’s Olympische vlag en Spelen

We zongen in het openingslied: Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.

Wat zie je op deze vlag? Olympische spelen. Wat betekenen de ringen?

Openingslied: “verre landen, nieuwe mensen komen wonen in m’n hoofd. …

Geloofsbelijdenis: God is voor ons allemaal een Vader, die met liefde voor ons zorgt  en ons helpt steeds goed te doen.”

Daarom ons thema: ezus helpt alle mensen

 

 

PREEK met melaatsenbel, platen van heiligen

Ik zag deze week op het jeugdjournaal dat heel veel kinderen niet naar school hoefden. Waarom? De juf of meester was ziek. Griep. Was er van jullie misschien ook iemand vrij? Er is een griepepidemie. D.w.z.: aanstekelijk .. besmettelijk ….

Dat is ook zo bij melaatsheid. Zeker vroeger. Dat was een zeer besmettelijke ziekte, waar vroeger geen medicijn voor was en heet was ongeneeslijk. Griep gaat vanzelf over, maar melaatsheid niet. We hebben al gehoord dat die melaatsen daarom niet meer onder de gewone mensen mochten komen. Ze moesten buiten stad en dorp leven en mochten niemand aanraken. Hier en daar werd eten voor hen neergezet, dat ze dan mochten meenemen.

Veel heiligen hebben zich het lot van die melaatsen aangetrokken. Bijvoorbeeld Franciscus in Italië, pater Damiaan op de Hawaï-eilanden, moeder Teresa in India, Peerke Donders in Suriname. Peerke: vreemde naam hé? Het is een Brabantse naam. Net als Suske en Wiske. Hij heette eigenlijk Peter. In Tilburg is nu een museum ingericht.

Ik ben in Brazilië geweest. Daar zijn veel kinderen met de aidsziekte. Met een pater ging ik op een dag naar een kindertehuis toe met zulke kinderen. Ik was er een beetje bang voor. Maar toen we er eenmaal waren en ik zag hoe liefdevol de verpleging met die kinderen omging, verloor ik mijn angst. Ik begreep direct dat alleen de naastenliefde de mens gelukkig maakt.

Meisjes en jongens, jullie zullen ook wel eens ziek zijn. Dan moet je misschien overgeven. Gelukkig dat pappa en mamma dan toch voor je zorgen, je lekker in bed stoppen, drinken brengen, schone kleren geven enzovoorts. Stel je voor dat je griep hebt en je ouders zetten je op straat. Dat zou toch verschrikkelijk zijn?

Gelukkig zijn er in Pijnacker geen melaatsen. Maar wel mensen die uitgestoten, uitgelachen of gemeden worden. Mensen die niet zo geliefd zijn. Wie zijn de melaatsen van deze tijd? Welk soort mensen of kinderen worden uitgestoten? Wie krijgen weinig liefde? (in gezinsviering kinderen zelf laten noemen)

  1. kinderen zonder dure merkkleding:
  2. dikke kinderen:
  3. kinderen met een spraakgebrek:
  4. kinderen uit een ander land,
  5. kinderen die stomme schoenen aan hebben
  6. kinderen die verlegen zijn, en ga zo maar door.Misschien vind je jezelf wel het enige normale kind van de groep. Zou God dat ook vinden? Ik denk het niet. God houdt van jou en van ieder ander evenveel als van jou. Daarom mogen we niemand uitstoten. Ik heb wel eens de spreuk gelezen: “Je hoeft niet iedereen aardig te vinden, maar je moet wel iedereen liefhebben”. Dat leren we van Jezus. Hij gaf zelf het voorbeeld. Hij ging rustig naar melaatsen toe en raakte ze aan. Daardoor werden ze genezen.In het eucharistisch gebed bidden we straks:
  7. Als jij kinderen kent die uitgestoten worden of gepest, ga dan naar ze toe. God roept jou om ze gelukkig te maken. Jullie kunnen Jezus zijn in ons land in deze tijd. Jullie kunnen als Jezus voor hen zijn. Zeg tegen anderen: “Ook jij hoort er bij”. Je zult zien dat je een bedroefd en treurig gezicht binnen enkele seconden kunt omtoveren in een glimlachend en blij gezicht. Ook jij kunt wonderen doen, als je met anderen omgaat zoals Jezus dat deed.

Gij legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is.

Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar.

Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn:

broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.

Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn:

laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.