.

Je komt als geroepen

PREEK VAN DE WEEK 4e ZONDAG van Pasen JAAR C 2 mei 2016 Bergschenhoek en Nootdorp

LEZINGEN: EERSTE LEZING: Hand.13,14 en 43-52 EVANGELIE: Johannes 10,27-30
THEMA: Je komt als geroepen

Beste christengelovigen,

In één van mijn vorige parochies woonde een echtpaar met twee dochters in de basisschoolleeftijd. Hij was katholiek, zij was aanvankelijk ongedoopt maar heeft zich op een bepaald moment met haar dochters laten dopen. Ik hoopte dat ze ook nog eens voor de kerk zouden gaan trouwen.
Het huwelijk is immers ook een sacrament, een teken dat ons met God verbindt. God schiep de mens als man en vrouw en samen mogen ze een beeld van God zijn. Dat wil zeggen: ze mogen een instrument in Gods hand zijn om zijn Liefde aan elkaar en eventueel aan kinderen door te geven. Ik zie het huwelijk ook als een roeping van Godswege. Ook al is de oorsprong meestal de verliefdheid, toch geloof ik dat de echte goed gehuwden daartoe door God geroepen zijn.
Het echtpaar kwam er echter zelf niet om vragen. Daarom zocht ik een goede gelegenheid om nog eens bij hen op bezoek te gaan om een sacramenteel huwelijk voor te stellen.
Die gelegenheid kwam op een zaterdagavond. Ik was een hele week op een priestercongres geweest en was weer zo opgeladen en vurig dat ik dacht: “Laat ik deze zaterdagavond niet voor mezelf houden, zoals gewoonlijk, maar mijn vreugde en vuur met anderen delen en iets extra’s doen voor het Rijk Gods. Wat kan ik doen?, dacht ik. Is er misschien nog een ernstig zieke te bezoeken?” Toen moest ik opeens aan dat echtpaar denken en ik besloot hen te gaan bezoeken om hen voor te stellen voor de kerk te trouwen. Ik pakte zelfs een aanvraagformulier voor het huwelijk, stopte dat in mijn tas en ging naar hen toe. Ik belde aan. De vrouw deed open. Toen ze mij zag staan viel haar mond open en tranen sprongen in haar ogen. Ik schrok en voelde direct dat er iets niet in orde was. Met een brok in haar keel zei ze: “Kom binnen’.
Toen we zaten vroeg ik: “Wat is er aan de hand?” Toen zei ze: “U komt als geroepen. Ik kan eigenlijk niet geloven dat u er bent.” “Hoezo?”, vroeg ik weer. “Nou, zei ze, mijn man en ik hebben vanochtend besloten uit elkaar te gaan. Ik heb toen nog gedacht: zal ik de pastoor bellen? Maar ik durfde niet. Ik heb toen God gebeden dat Hij u zou sturen en nu stond u opeens voor de deur. Mijn gebed is verhoord. U komt als geroepen.” Ik moest uiteraard wel even slikken voor ik weer wat kon zeggen.
Haar man werd er bij geroepen. We hebben de hele avond zitten praten met als resultaat dat ze besloten toch bij elkaar te blijven. Ze zijn deel gaan nemen aan weekenden van Marriage Encounter en weer van elkaar gaan houden.
Overigens is mijn tas die avond dicht gebleven en ben ik kort daarna uit die parochie vertrokken en is het contact verwaterd. Ik heb nooit gehoord of ze nog tot een kerkelijk huwelijk gekomen zijn, maar uiteraard ben ik voor henzelf én voor de kinderen heel blij dat hun relatie weer goed geworden is. Maar bovenal herinner ik me deze ervaring omdat ik me op die avond echt een instrument in Gods hand gevoeld heb. Ik voelde me echt door God gestuurd en die vrouw bevestigde dat met haar woorden: “U komt als geroepen”.
Die woorden ‘Je komt als geroepen’ is een mooi thema van roepingenzondag. Uiteraard is dit thema gelanceerd om mensen op te roepen een kerkelijk ambt op zich te nemen. Er is veel werkeloosheid, maar niet in de kerk. Als u een theologie-opleiding kunt volbrengen en een goede pastorale houding hebt, dan weet u zeker dat u niet werkeloos wordt en tot uw 75e kunt blijven werken. Al vele jaren lang zijn er ook veel mensen op middelbare leeftijd die er nog voor kiezen in de kerk te gaan werken. Ook zij komen als geroepen. Ook gehuwden, mannen én vrouwen, die geïnteresseerd zijn, komen als geroepen.

Je komt als geroepen. Het is een thema dat voor ons allemaal geldt. Ook voor allen onder ons die niet voor een kerkelijk ambt of een religieus leven geroepen zijn.
Je komt als geroepen. Die woorden zouden we op elk moment van de dag en de week kunnen horen als we dienstbaar zijn aan onze medemensen. We kunnen allemaal een instrument in Gods hand zijn.

Paulus en Barnabas hebben zich geroepen gevoeld om naar de heidenen te gaan en daar het geloof te verkondigen. De heidenen waren heel verheugd dat zij ook door God geroepen werden tot het geloof.
De leerlingen waren vervuld van vreugde, zo eindigt de lezing vandaag, ze waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest, omdat ze zich geroepen voelden.

We moeten goed beseffen dat God niet van een persoon afhankelijk is. Hij kan zonder mij, Hij kan ook zonder u. Maar het is uit liefde en genade dat Hij ons toch geroepen heeft tot het geloof en de kerk. God rekent op u.

Het staat prachtig in dat beroemde gebed van Franciscus dat ik graag bid:

Maak mij tot een werktuig van uw vrede

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede:
laat me liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak zijn;

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
liever te troosten dan getroost te worden,

liever te begrijpen dan begrepen te worden,
liever te beminnen dan bemind te worden.

Want als ik geef zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.