.

Islam en vrede

Kortgeleden maakte ik kennis met een islamitische gemeenschap in Nederland die zeer vredelievend is: de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zie www.islamnu.nl en www.alislam.org.

Een artikel dat ik enkele jaren geleden schreef:
Beste parochianen,
Als dit Kontaktblad is uitgekomen is de commotie rond de film Fitna hopelijk weer geluwd. Toch wil ik er nog iets over zeggen.
Laatst gaf ik op onze katholieke school een les over verzoening. In diverse groepen stelde ik ter inleiding de vraag: “waardoor komt er wel eens ruzie?” In vrijwel alle groepen werd tot mijn grote schrik al snel geantwoord: “door het geloof “!!!!!!!! De kinderen (meerderheid niet r.k.) krijgen dat hoogstwaarschijnlijk thuis te horen of ze horen dat op tv of internet. Door de hetze die momenteel tegen de islam ontketend wordt, kan die indruk inderdaad ontstaan en bevestigd worden.
Als we de geschiedenis kennen, dan moeten we toegeven dat er tussen de godsdiensten en kerken wel gestreden is, niet alleen met woorden, maar ook met geweld: de kruistochten, de inquisitie, etc. Paus Johannes Paulus II heeft daarvoor in het jaar 2000 een openlijke schuldbelijdenis uitgesproken. Maar veel oorlogen en geweld die op naam van een godsdienst geschreven worden zijn dat in feite niet: bijvoorbeeld het geweld in Noord-Ierland was zuiver politiek geweld.
Als we kijken naar Jezus en luisteren naar zijn woorden, dan kunnen we maar één ding zeggen: het christendom is vredelievend en wijst elke vorm van geweld af: “Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is: ‘Gij zult niet doden’. Maar ik zeg u: al wie op zijn broeder vertoornd is zal strafbaar zijn. ….Ik zeg u: bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen” (Mt.5,22 en 44) – “Steek dat zwaard weg, want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen.” (Mt.26,52). De kerk heeft later wel toegestaan om wapens te gebruiken ter verdediging, maar Jezus gaf liever zijn eigen leven dan dat van anderen te vernietigen. Geweld kan dus nooit met een beroep op het evangelie gerechtvaardigd worden.
Het christelijk geloof kan misschien oorzaak zijn van meningsverschillen en verschillende levensvisies, maar dus nooit van ruzie en geweld. Waar christenen geweld plegen is het altijd uit menselijke zwakheid en zonde of uit onvoldoende kennis van het evangelie.
Ik denk dat hetzelfde geldt voor de islam. Het woord islam betekent op zichzelf al ‘vrede’. Terroristen en dictatoren misbruiken koranteksten om hun eigen (politieke) ideeën te rechtvaardigen. En dat zijn de extremisten die er onder christenen net zo goed zijn. Denk maar aan het “bevrijdingsleger van de Heer” in Oeganda. De meeste islamieten zijn vredelievend en interpreteren Koranteksten die oproepen de vijand van Allah te bestrijden als een oproep om het kwaad in eigen hart uit te roeien. Er staat nergens in de Koran dat de Amerikanen of Europeanen van de 21 eeuw na Christus de vijanden van Allah zijn. Integendeel, wij zijn medegelovigen, die net als zij geloven in één God. Daarom moeten we respect hebben voor elkaar en vrienden worden van elkaar en moet er in onze samenleving plaats zijn voor islamieten met hun eigen cultuur. Niet de islam moet bestreden worden maar het extremisme. Het is een zeer kwalijke zaak dat Fitna de hele islam zwart maakt terwijl het alleen de extremisten in beeld brengt.

Vlak voor pasen overleed in Italië Chiara Lubich. Chiara Lubich is internationaal (behalve in Nederland) bekend en beroemd als de vrouw die een beweging heeft gesticht (de Focolare) voor de eenheid onder alle mensen: eenheid tussen christenen, tussen de godsdiensten, tussen alle rassen en talen en naties. Bij haar uitvaart waren er daarom ook vele buitenlanders, protestanten, orthodoxen, boeddhisten én islamieten. W.Vendley, Secretaris generaal van de World Conference of Religions for Peace zei over haar: “Chiara was een kampioen van multireligieuze dialoog en samenwerking; een raadgever die het vertrouwen genoot van eminente religieuze leiders van verschillende geloven in heel de wereld.”. De leider van de Amerikaanse moslims, imam W.D.Mohammed: ”Chiara Lubich zal altijd een licht voor ons zijn”. Chiara Lubich liet zien dat het geloof juist een bron van vrede en vriendschap kan zijn.
Het ware geloof kan en mag dus nooit een oorzaak van ruzie zijn, maar is integendeel vredelievend en verzoenend. Laten we dat ook aan onze kinderen duidelijk maken.
Winfried Kuipers