.

Hoe kan zulk kwaad bestaan als God alles goed geschapen heeft?

WOORDJE OUDERENVIERING APRIL 2022 Moordrecht

Thema: Hoe kan zulk kwaad bestaan als God alles goed geschapen heeft?

Bent u wel eens opgelicht of bestolen? Uw bankrekening was gekraakt en leeggehaald. Uw net nieuwe fiets gestolen? Ingebroken in uw auto en uw dure navigatie-apparaat weg. Ingebroken in uw huis tijdens de vakantie: uw nieuwe flatscreen tv weg en uw computer, met veel waardevolle gegevens en foto’s van de kleinkinderen die nog niet geback-upt waren.…

 

Je bent verbijsterd, razend, en bovenal machteloos en verdrietig.  Hoe kunnen mensen zo slecht zijn, dat ze zulke dingen doen????

 

Hoe kan zulk kwaad bestaan als God alles goed geschapen heeft? Hoe kan God het kwaad toelaten?

 

In deze dagen zijn we allemaal aangeslagen door de gruweldaden van Poetin en de Russissche soldaten in de Oekraine. Hoe kan God dat allemaal toelaten?

 

Hoe kan God het lijden toelaten? Hoe kon God toelaten dat Hitler miljoenen joden, christenen, priesters en religieuzen in concentratiekampen liet verhongeren en vergaste?

 

Een jood met de naam Judas, die Jezus verraadt en zelfmoord pleegt: hoe was dat mogelijk? Drie jaar mocht hij optrekken met de meest heilige mens uit de hele mensengeschiedenis. Een man die de wonderen van Jezus heeft gezien, de verhalen heeft gehoord over vergeving en barmhartigheid, de toespraken van Jezus over Gods liefde en over naastenliefde, vriendschap, gelijkheid en respect, een man die de voorbeelden heeft gezien van dienstbaarheid, door Jezus zelf geroepen was om een goddelijke zending in deze wereld te vervullen, Judas, verraadt zijn meester voor geld en pleegt ook zelfmoord. Hoe was dat mogelijk?

 

Een volk dat zondags met palmtakken staat te juichen om Jezus tot koning uit te roepen en 5 dagen later schreeuwt: “Kruisig Hem, kruisig Hem”, hoe is dat mogelijk?

 

Hoe kon God toelaten dat zijn eigen Zoon gekruisigd wordt?

Ik heb er geen antwoord op. Ik heb alleen een verhaal gelezen dat mij aan het denken heeft gezet:

 

In de tweede wereldoorlog werd er eens een onschuldige ter dood veroordeeld en aan de galg gehangen. Er waren veel omstanders. Ze wisten dat deze man onschuldig was. Op het moment dat het vonnis voltrokken werd riep iemand uit het publiek wanhopig: “Waar is God nu? Waar is God nu?” Toen riep een ander: “Daar, daar aan de galg, daar hangt Hij.”

 

Dit verhaal en het lijdensverhaal van Jezus maken mij duidelijk dat God niet almachtig is, maar juist machteloos staat tegenover het kwaad in de wereld.

 

Hij is mens geworden om ons menselijk lijden te delen. Om bij en in de gemartelde, zieke, lijdende en stervende mens te zijn. Hij staat niet boven, buiten of tegenover de lijdende mens, maar is in hem.

 

Op een dag besloot een universiteitsprofessor in de fysica zijn studenten uit te dagen.

Hij vroeg: “schiep God alles wat bestaat?”.

Een student antwoordde braaf: “Ja, dat deed Hij”

“Alles?” vroeg de docent.

“Ja, alles” antwoordde de student

‘” In dat geval schiep God dus ook het kwaad? Correct? Want kwaad bestaat”, zei de docent.

Daarop had de student geen antwoord en het bleef stil

De docent was blij met de gelegenheid om nog eens te bewijzen dat het geloof maar een mythe is.

Opeens stak een andere student zijn hand op en zei: “Mag ik u een vraag stellen?

“Natuurlijk” was het antwoord.

“Bestaat kou?”

“Natuurlijk, zei de professor, heb je nooit kou gevoeld?

“In werkelijkheid, meneer, bestaat kou niet. Volgens studies in de fysica is kou een totale en complete afwezigheid van warmte. …Wij maakten de term kou om een gebrek aan warmte aan te geven.

En duisternis?”, vervolgde de student

“Het bestaat”, antwoordde de professor.

“Opnieuw bent u fout, meneer. Duisternis is de totale afwezigheid van licht.

Je kunt licht en helderheid bestuderen, maar niet de duisternis. Duisternis is de term die we maakten om de totale afwezigheid van licht aan te duiden.”

En tenslotte vroeg de student: “En kwaad, meneer, bestaat kwaad?

God schiep niet het kwaad. Kwaad is de afwezigheid van God in de harten van de mensen. Het is de afwezigheid van liefde, humaniteit en geloof. Liefde en geloof zijn als warmte en licht. Zij bestaan. Hun afwezigheid leidt tot kwaad.”

Nu was het de professor die stil bleef.

De naam van de student was: Albert Einstein.

 

Door de lijdende en stervende mens doet God een beroep op onze solidariteit, ons medelijden, op onze dienstbaarheid aan de lijdende en stervende mens. God vraagt ons om net als Maria en Johannes onder het kruis te blijven staan …. tot alles is volbracht.

 

Na regen komt altijd weer zonneschijn. Ook al zien we de zon tijdens een hevige regenbui niet, hij is er wel. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Na lijden en dood komt de verrijzenis. Dat is de kern van ons geloof dat we met Pasen weer gaan vieren.

En ook nu in de eucharistie.