.

het hele jaar vakantie

Kon het maar het hele jaar vakantie zijn…..
De vakanties lopen weer af. We hebben dit jaar wel heel veel mogen genieten van lekker warm zomers weer. Hopelijk ook van de gastvrijheid van de vakantielanden, verblijfsplaatsen en de logeeradressen. Al verdient de hele vakantie-industrie er wel haar geld mee, het is toch een reden tot dankbaarheid als een campingbaas of hotelmanager persoonlijke aandacht heeft voor de gasten en het personeel vriendelijk en behulpzaam is.
Omdat we voor alles betalen vinden we veel vanzelfsprekend: de kwaliteit van het eten, de hygiëne in het sanitair, de bewegwijzering langs de weg, de EHBO en het toezicht bij het zwembad voor de kinderen, het comfort in de treinen, etc, etc. Toch is het goed om daar eens bij stil te staan. Wie in verre landen is geweest maakt het ook anders mee. Nederland en West-Europa zijn dankzij de inspanningen van de vorige generatie zeer goed georganiseerd. Het is toch een voorrecht hier te mogen leven. Zeker, perfect is het nooit. Er blijft altijd wel iets te wensen over. De files op de weg, vertraging van de treinen, overvolle stranden… Maar het zijn eigenlijk luxeproblemen omdat zoveel mensen op vakantie kúnnen.
Dus alle reden tot dankbaarheid. Maar ook voor wie niet op vakantie kunnen en door het jaar heen is er alle reden tot dankbaarheid. Phil Bosmans (†2012), een Belgische priester, schreef in zijn boek “In liefde weer mens worden”:
“De essentiële dingen van het leven zijn gratis! De schoot van je moeder, en een vader die zingt. De zon en de vriendschap. Een plaats aan tafel en een hartelijke omhelzing. Het licht in de lente. Het lachen van een kind. Het lied van een vogel. Het kabbelen van de beek. Het sap in de bomen, het golven van de zee. De dag en de nacht. De rust en de stilte. De zevende dag. Het leven. Het mens-zijn op aarde.
Ik vind het fantastisch! Het kloppen van mijn hart, 103.000 keren per dag, zomaar, gratis. Het is niet te geloven. Ik mag elke dag 20.000 maal ademen en voor de 137 kubieke meter lucht, die ik daar voor nodig heb, wordt me nooit een rekening aangeboden.”
Er is iemand die oneindig veel van me houdt. Ik voel me bemind tot in de toppen van mijn tenen. Danken wil ik.
Ik stroom vol dankbaarheid, Maar zeg mij wie ik danken moet? Geen president of generaal, geen professor of geen technocraat!
Een God wil ik danken! Een lieve God wil ik danken! Met duizend handen streelt hij mij! Met duizend monden kust hij mij! Met duizend vruchten voedt hij mij! Op duizend vleugels draagt hij mij!

De lezingen van vandaag zetten ons ook aan tot dankbaarheid. Paulus schrijft in zijn brief aan Efese: “laat u bezielen door de Geest. Spreekt elkander toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader.” Voor alles: dat kunnen we op 2 manieren opvatten: voor alle fijne dingen en voordat we God iets vragen of gaan klagen. Het is goed ons gebed altijd te beginnen met God te danken voor alles wat we wel hebben, voor alle fijne dingen die we meegemaakt hebben, voor de mooie ontmoetingen en goede gesprekken, de goede adviezen, voor wat we geleerd hebben, voor alles wat we krijgen, voor ons eten, voor de natuur, de schepping, etcetera. Daarna mogen we God ook wat vragen. Maar eerst danken. Dan blijven we dankbare, tevreden, prettige en vriendelijke mensen, ook voor anderen.
Tenslotte moeten we ook dankbaar zijn voor Jezus, die ons de ware levenswijsheid heeft gegeven, die zichzelf helemaal voor ons opgeofferd heeft, die zichzelf daarom echt voedsel en echte drank kan noemen, het brood dat uit de hemel is neergedaald.

Dat vieren we in de eucharistie. Eucharistie betekent: dankzegging, goedzegging, goede gave van de Geest. Het is goed elke week eucharistie te vieren, omdat er elke week wel reden is om God te danken.

Ik hoop dat we allen als dankbare mensen teruggekomen zijn van vakantie. Vanuit die dankbaarheid kunnen we weer gemotiveerd in onze dagelijkse arbeid onze bijdrage leveren aan de opbouw van deze mooie samenleving.
Winfried Kuipers, pastor parochie Christus Koning.