.

Het gezin in deze tijd

HET GEZIN IN DEZE TIJD

FAMLY_40

Ik aarzel als celibatair priester om over het gezin te gaan schrijven. Maar ik kom er eigenlijk niet omheen. Want zondag is in Rome een synode over het gezin begonnen, waar de media veel aandacht aan zullen besteden.

De discussies in Nederland zullen veel gaan over interne katholieke kwesties zoals de vraag hoe wij omgaan met hertrouwde mensen terwijl de katholieke moraal gebaseerd is op de uitspraak van Jezus: “Wat God verbonden heeft dat zal de mens niet scheiden (Markus 10,9). We zien echter in de bijbel ook dat Jezus respectvol en barmhartig omgaat met bijvoorbeeld een Samaritaanse vrouw die al vijf mannen heeft gehad (Johannes 4,18) en een overspelige vrouw (Joh.8,11).

Onze paus Franciscus wekt de verwachting dat er een meer pastorale en begripvolle opstelling van de kerk zal komen naar deze mensen toe. Ik schreef jaren geleden al een artikel ‘over de communie’ op mijn website www.internetpastoor.nl over kardinaal Kasper die in juli 1994 al schreef: “de hertrouwde moet men helpen en met zorgzame liefde … bereiken dat zij zich niet van de kerk gescheiden beschouwen. …. De priester moet het gewetensoordeel van de persoon, die na een gewetensonderzoek tot de overtuiging is gekomen dat hij de deelname aan de eucharistie tegenover God kan verantwoorden, respecteren.”.

Ik hoop dat er van deze synode ook veel inspirerende en bemoedigende gedachten uitgaan voor de gezinnen in deze tijd, zowel voor de ‘gewone’ als voor de gebroken en de ‘samengestelde’ gezinnen, voor gelovige en niet-gelovige gezinnen. Al heb ik dan geen gezin, ik kom wel uit een gezin (van 8 kinderen!) en in de vakantie ben ik nog een week als leider mee geweest op een fietskamp met 12-14-jarigen. Ik besefte na afloop weer hoe moeilijk ouders het kunnen hebben in deze tijd met werk, gezin, sport- en sociaal leven!

Uiteindelijk verlangt iedere mens, man, vrouw, kind, puber, naar liefde en geborgenheid, acceptatie en levensruimte om zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien. God heeft het gezin gecreëerd als de meest ideale plek om dat te verwezenlijken. Tegelijk zijn we allemaal mensen met gebreken en eigenaardigheden. Daarom is een goed gezinsleven niet mogelijk zonder verdraagzaamheid, vergeving en elke dag weer opnieuw beginnen. Daartoe kunnen de gezinsleden kracht vinden in het gebed en in de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, zei eens: “Het gezin is een uitvinding van God.  …. Om de menselijke liefde te redden is het nodig die met goddelijke liefde te doordrenken, met alles wat die vereist ….  De liefde moet voortdurend gezuiverd worden van egoïsme, van begerigheid, van voor zichzelf willen hebben”.

Als we hierin stappen zetten, zal ook de maatschappij weer liefdevoller, socialer, gastvrijer en menselijker worden. Ik hoop dat de komende synode ons daartoe zal aanzetten.

publicatie in de Morgenster, contactblad van de Parochie Christus Koning najaar 2015