.

Goed nieuws

Goed nieuws?!?!

Goed nieuws is geen nieuws, zegt men. De kranten en de nieuwsuitzendingen op tv zijn daarom voor 95% gevuld met slecht nieuws. Dagelijks worden we overspoeld met berichten over de aanslagen in Irak, de moorden van ouders op hun (ex-)echtgenoten en kinderen, de ruzies in de regering, het kabinet of de politieke partijen, de brandstichtingen, de ontvoeringen, de verdachtmakingen van allochtonen, de echtscheidingen van acteurs en zangers, de ongelukken, de natuurrampen, de fraudezaken. Het wantrouwen tegen de islam wordt mijns inziens grotendeels gecreëerd en gevoed door de media. De afgelopen weken werd het nieuws voor een groot deel gevuld door de zaak Holleeder. (Waarom wordt deze crimineel trouwens voluit genoemd en niet, zoals gebruikelijk, Willem H.?).

Wat worden we nu wijzer van al dat slechte nieuws? Door al dat slechte nieuws wordt de mens toch niet vrolijker, liefdevoller, optimistischer, dienstbaarder en eerlijker? Wie al dat slechte nieuws hoort moet wel depressief, egoïstisch, wantrouwend, haatdragend en ongelovig worden.
Ik denk dat al de sensatieverhalen over bijvoorbeeld (kinder-)moord, nieuw geweld uitlokken. Men brengt andere dwazen weer op een idee.

Ik begin mijn dag nooit met de krant. Dan ben ik de hele dag uit mijn humeur. Ik begin mijn dag liever met het goede nieuws: het evangelie van Jezus Christus (http://www.dagelijksevangelie.org). Wetend dat Hij verrezen is, bij me is en mij zijn heilige Geest zendt, kan ik de dag opgewekt beginnen en de mensen met liefde en aandacht ontmoeten en mijn werk als dienst aan Gods Rijk doen. Tegen of in de avond kijk ik dan wel eens naar de krant of de tv om te weten waar we hard voor moeten bidden. Ik lees liever een week- of maandblad zoals het Katholiek Nieuwsblad of Nieuwe Stad. Die geven meer positief nieuws en achtergrondinformatie. Daar wordt je vaak wel wijzer van.

Waarom zenden de media niet meer positief nieuws uit? Het zou goed zijn als de media wat meer aan zelfcensuur zouden gaan doen en bijvoorbeeld berichten over (kinder-)moord aan het eind van een uitzending of achter in de krant zonder beelden kort melden. Ik zou graag een omroep zien ontstaan die alleen positief nieuws brengt, als tegenwicht tegen al dat negatieve nieuws. Elke dag wordt er toch wel ergens een kind geboren bij een BN-er of beroemde wereldburger? Elke dag wordt er toch wel ergens een mooie wetenschappelijke uitvinding gedaan, een nieuw geneesmiddel gevonden of een nieuwe stichting voor een goed doel opgericht? Elke dag wordt er toch wel ergens ter wereld een conflict opgelost, de laatste schade van een natuurramp hersteld, een conferentie gehouden over maatregelen voor een beter milieu of het bereiken van de millenniumdoelen? Elke week is er toch wel ergens ter wereld een grote (inter-) religieuze bijeenkomst waar we het geloof zien opleven?

Ik ben er van overtuigd dat zo’n nieuwe omroep of een nieuw beleid van de bestaande media de vrede en saamhorigheid in de samenleving zal bevorderen en daarmee het welzijn en levensgeluk van ons allen.

Het internet biedt als nieuw medium een nieuwe kans.
Dat er steeds meer kerkelijke websites verschijnen, zoals www.internetpastoor.nl, www.katholiek.nl , www.jongkatholiek.nl en een internetgeloofscursus www.waaromjezus-rk.nl, is goed nieuws !!!

W. Kuipers